عملکرد کمی و کیفی رازیانه تحت تاثیر کاربرد مالچ کاه و کلش گندم و علف‌کش

ذلیخا شریفی؛ احمد زارع؛ الهام الهی فرد؛ علیرضا ابدالی مشهدی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 847-863

https://doi.org/10.22059/jci.2022.342600.2703

چکیده
  به منظور ارزیابی سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم و علف‌کش برعملکرد کمی، کیفی رازیانه و کنترل علف-های هرز، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1398 انجام شد. تیمارها شامل غلظت‌های مختلف علف‌کش لینورون (صفر، ...  بیشتر

تأثیر کاربرد تلفیقی کود های فسفره بر عملکرد دانه بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت

طاهره رضاپور کویشاهی؛ سعید سیف زاده؛ معرفت مصطفوی راد؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22059/jci.2022.324938.2561

چکیده
  این آزمایش به­منظور بررسی عملکرد دانه بادام­زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی در طی سال­های زراعی 1396 و 1397 به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات رشت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح کود فسفره (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات ...  بیشتر

تاثیرکاربرد توام ورمی‌کمپوست و باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه بر عملکرد دانه کنجد

عبدالرضا اخگر؛ پریسا ستوده

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 838-823

https://doi.org/10.22059/jci.2021.321216.2533

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد هم‌زمان ورمی‌کمپوست و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص­های عملکرد، درصد روغن و پروتئین و هم‌چنین غلظت عناصر در دانه کنجد (.indicum L Sesamum) یک آزمایش گلخانه‏ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال 1393 به‌اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی‌کمپوست در ...  بیشتر

بررسی تأثیر سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک بر کیفیت و کمیت علوفه تاج‌خروس (رقم Cim) تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری

عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ سعید حیدرزاده؛ امیر رحیمی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 646-633

https://doi.org/10.22059/jci.2021.303706.2404

چکیده
  گیاه علوفه‌ای تاج‌خروس به‌علت ویژگی‌های تغذیه‌ای و قابلیت سازگاری به شرایط کم‌آبی، می‌تواند گزینه مناسبی برای مقابله با کمبود آب و افزایش بهره‌وری آن در سامانه‌های مختلف مصرف کود باشد. این آزمایش طی دوسال در قالب بلوک کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل در سه تکرار، شامل سطوح مختلف آبیاری در سه سطح (آبیاری بعد از تخلیه 40، 60 و 75 درصد ...  بیشتر

اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه

محمدتقی درزی؛ محمدرضا حاج سیدهادی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 543-560

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60459

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه(Dracocephalum moldavica L.)، آزمایشی به‏صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال زراعی 94-1393 انجام گرفت. تیمارها عبارت بود از 20 تن کود دامی در هکتار، 10 تن ورمی‌کمپوست در هکتار، کود زیستی ...  بیشتر

اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘

ملیحه اکرمی ابرقویی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ غلامرضا ربیعی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 605-619

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60467

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوة زردآلو رقم ’شکرپاره‘، پژوهشی در بهار 1394 در منطقة ابرکوه از توابع استان یزد، اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با اعمال هفت تیمار تغذیه‌ای شامل شاهد (محلول‌پاشی با آب)، اسید هیومیک یک و دو در هزار، آمینول‌فورتة سه و شش در هزار و هیومی‌فورتة ...  بیشتر

بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا"

صفورا کاظمی؛ رحیم برزگر؛ عبدالرحمان محمدخانی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 743-752

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56638

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی‌واش بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ توت‌فرنگی رقم "گاویتا" در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون محلول‌پاشی ورمی‌واش) و غلظت‌های 10، 15 و 25 درصد ورمی‌واش  بودند که در فواصل زمانی یک، دو و سه هفته به صورت محلول­پاشی به‌کار برده شدند. ورمی‌واش از ورمی‌کمپوست ...  بیشتر

اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو

افسانه بدل زاده؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی نیا

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56554

چکیده
  به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک بادرشبو، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه سطح رژیم آبیاری (100 (شاهد)، 75 و 50 درصد نیاز آبی) به عنوان فاکتور اصلی و 6 سطح مصرف کود: 1) عدم مصرف کود (شاهد)، 2) 25 درصد اوره + 75 درصد دامی، 3) 50 درصد اوره + 50 درصد دامی، 4) 75 درصد ...  بیشتر

ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا

پرستو پهلوانلو؛ مجید رحیمی زاده؛ محمد رضا توکلو

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 967-978

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55144

چکیده
  به‌منظور بررسی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در محدودۀ شهر بجنورد (خراسان شمالی) در سال 1391 اجرا شد. سطوح مختلف نیتروژن مصرفی به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح (صفر (شاهد)، 50 درصد کمتر از توصیۀ کودی و معادل توصیۀ کودی) و نسبت اختلاط دو گیاه زراعی ذرت ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای

حسین جهانگیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ مسعود ترابی؛ پوراندخت گلکار

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 373-484

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55187

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و سیلاژ در کشت مخلوط یولاف (Avena sativa L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia sativa L.) آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی گلپایگان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت‌های ...  بیشتر

بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید

اسماعیل رضائی چیانه؛ اروج ولیزادگان؛ مهدی تاج بخش؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ وحید ریماز

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 353-368

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53048

چکیده
  این تحقیق در سال زراعی 1388-89 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی واقع در شهرستان نقده، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص لوبیا، کشت خالص شوید، کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا ...  بیشتر

تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا و برخی خصوصیات خاک

حسین منجزی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ سید عطاء‌الله سیادت؛ احمد کوچک‌زاده؛ حسن حمدی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 445-457

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53054

چکیده
  به‌منظور تأثیر سطوح مختلف فیلترکیک نیشکر به‌همراه کود شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کلزا و ویژگی‌های خاک، آزمایشی در مزرعۀ پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طراحی و اجرا شد. ترکیبات مختلف فیلترکیک نیشکر و کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر در پنج سطح ...  بیشتر