اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی

محمد صفری؛ مسعود ارغوانی؛ عزیزاله خیری

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 591-603

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60464

چکیده
  پژوهش حاضر به‏ منظور بررسی پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه وتیورگرس (Chrysopogon zizanioides L. Roberty) به تنش کم‌آبی و کاربرد سالیسیلیک ‌اسید در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. پس از شش ماه از کاشت نشای گیاهان در گلدان، سه سطح آب در دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و سالیسیلیک ‌اسید (0، 1 و 2 میلی‌مولار) به‌صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر

اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال

رضا محمدی؛ مسعود ارغوانی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ میترا اعلائی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 335-346

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60416

چکیده
  این پژوهش به‏منظور بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن چچم چندساله (Lolium perenne L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال به تنش خشکی و کاربرد سدیم نیتروپروساید (رها کننده نیتریک اکساید) در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. بذور چمن به مدت شش ساعت در محلولهای صفر (آب مقطر)، 200، 400، و 600 مایکرومولار سدیم نیتروپروساید ...  بیشتر

مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی

سهیلا طاهری؛ مسعود ارغوانی؛ سید نجم الدین مرتضوی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 417-430

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60424

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی(Cynodon dactylon (L.) Pers) به تنش کم‌آبی و کاربرد سدیم نیتروپروساید در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. سه سطح آب قابل دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و سدیم نیتروپروساید (صفر، 250 و 500 میکرومولار) به‏صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اعمال ...  بیشتر

اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس

مسعود ارغوانی؛ سعیده سوادکوهی؛ سید نجم الدین مرتضوی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 133-145

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60404

چکیده
  این پژوهش به‏ منظور بررسی پاسخهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن کنتاکی بلوگراس(Poa pratensis L) به شوری و کاربرد سیلیکون در سال 1393 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای شوری (صفر، 40 و 80 میلی مولار کلرید سدیم) و سیلیکات سدیم  (صفر، 75/0 و 5/1 میلی مولار) در محلولهای کامل غذایی اعمال شدند. به‏طورکلی، شوری رشد ریشه و شاخساره، ...  بیشتر