نویسنده = سمانه اسدی صنم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-127

محمد حسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ سمانه اسدی صنم


2. اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 693-706

سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار