نویسنده = علی احمدی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 977-985

محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی


2. اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 987-999

علی نادری عارفی؛ علی احمدی؛ منیژه سبکدست