تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر چهار علف‌هرز خانواده شب بوئیان

احمد زارع؛ مائده ملک پور؛ مریم عربی زاده

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 417-428

https://doi.org/10.22059/jci.2021.301607.2387

چکیده
  مدل­های رگرسیون ابزاری برای کمی­کردن پاسخ جوانه‌زنی علف­های هرز به دما می­باشند. به‌منظور تعیین دمای کاردینال چهار علف­هرز خانواده شب‌بوییان منداب (Eruca sativa Mill)، خردل­ دروغین Hirschfeldia incana L. Lagreze-Fossat))، خردل­وحشی (Sinapis arvensis L.) و خاکشیربدل (Erysimum repandum L.)، چهار آزمایش جداگانه با نه دما (5، 10، 15،20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سلسیوس) در قالب ...  بیشتر