تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان

اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 707-718

https://doi.org/10.22059/jci.2018.249762.1919

چکیده
  با توجه به این‌که کم‌آبیاری کنترل‌شده و آبیاری زیرسطحی منجر به افزایش کارایی مصرف آب و صرفه‌جویی در مصرف آب می-شوند، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان طی سال‌های 94 تا 96 اجرا شد. در این پژوهش دو فاکتور کم‌آبیاری (100 درصد تبخیر و تعرق ...  بیشتر