تأثیر عوامل بیولوژیک قارچی و باکتریایی بر بیماری قارچی مرگ گیاهچه فلفل

مصطفی درویش نیا؛ مسلم موسویان

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 289-301

https://doi.org/10.22059/jci.2019.272850.2140

چکیده
  این مطالعه به منظور دستیابی به آنتاگونیست‌های موثر در کنترل بیماری مرگ گیاهچه فلفل گلخانه‎ای با عامل Rhizoctonia solani انجام شد. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان در سال 97-1396 صورت گرفت. ابتدا قارچ‏ها و عوامل بیولوژیک از خاک گیاهان سولاناسه جداسازی و شناسایی شد. سپس با استفاده از روش کشت ...  بیشتر

ترکیبات موجود در اسانس پوست دارچین و خاصیت ضدقارچی آن علیه قارچ‎های مولد پوسیدگی‎های میوه ‏ها‎

مسلم موسویان؛ عیدی بازگیر؛ عارف مرادپور

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 907-920

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60474

چکیده
  قرن‌هاست که اسانس دارچین برای محافظت از مواد غذایی در مقابل عفونت‌های میکروبیولوژیکی کاربرد دارد و در 10 سال اخیر این اسانس در بسته‌بندی‌های مواد غذایی به‌عنوان عامل ضدمیکروبی گنجانده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس دارچین علیه پاتوژن‎هایBotrytis cinerea، Aspergillus nigerوPenicillium digitatum جدا شده از میوه‎های توت‌فرنگی، ...  بیشتر