ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان

سمانه زاده پاریزی؛ احمد تاج آبادی پور؛ عیسی اسفندیارپور

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 935-947

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56666

چکیده
  پتاسیم یکی از عناصر پرمصرف ضروری برای رشد گیاهان می‎باشد که نه تنها از نظر مقدار بلکه از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز از مهم‎ترین کاتیون‎ها در گیاهان محسوب می‎شود. لذا آگاهی از وضعیت پتاسیم خاک‎ها در استفاده بهتر از کودهای پتاسیمی لازم است. این تحقیق به‎منظور ارزیابی 10 عصاره‎گیر جهت استخراج پتاسیم قابل استفاده پسته ...  بیشتر