بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی

الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 775-787

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56651

چکیده
  به‌منظور بررسی دزهای کاهش یافته علف­کش اگزادیارژیل (تاپ استار) به صورت پس­رویشی بر عملکرد قابل فروش سیب­زمینی، آزمایشی مزرعه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار و با استفاده از رقم آگریا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق واقع در شهر اردبیل، در سال 1392 انجام شد. آزمایش شامل دزهای علف­کش ...  بیشتر