ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید

اکبر پورجعفری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مهدی عیاری نوش آبادی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56571

چکیده
  قارچ دکمه‌ای به عنوان بیشترین گونه قارچ خوراکی کشت­شده در جهان شناخته می­شود که این قارچ­ می­تواند انواع مختلفی از ضایعات کشاورزی و صنعتی لیگنوسلولزی را به عنوان بستر مورد استفاده قرار دهد. انتخاب مواد تشکیل‌دهنده کمپوست برای تولید این قارچ در هر منطقه یک عامل اساسی است. آزمایشی به منظور ارزیابی امکان تولید قارچ دکمه‌ای ...  بیشتر