اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گواردر رفسنجان

محسن زعفرانیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.325576.2565

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گوار، آزمایشی به‌صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-98 و 98-99 انجام گردید. در این آزمایش تاریخ‌های مختلف کشت به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند و از تاریخ 15- فرودین به‌صورت ماهیانه تا 15-شهریور کشت ...  بیشتر

مدل سازی جوانه زنی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L) تحت تاثیر دما و پتانسیل آب : مدل هیدروترمال تایم

محسن زعفرانیه؛ آرمان آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.332131.2624

چکیده
  این مطالعه درآزمایشگاه دانشگاه ولی عصر در سال 1399 در قالب طرح کاملإً تصادفی با چهار تکرار به منظور کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه گوار نسبت دما (تیمارهای دمایی 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی‌گراد) و تنش خشکی (پتانسیل آب 2،0/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- مگاپاسگال ایجاد شده بوسیله پلی اتیلن گلایکول 6000) انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که مدل بتا ...  بیشتر

ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد

محسن زعفرانیه

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 271-282

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2015.54807

چکیده
  به‌منظور بررسی خصوصیات اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای نخود در شرایط کشت انتظاری و آبیاری تکمیلی، دو آزمایش در قالب طرح بلوک‌های جزئی متعادل با 81 ژنوتیپ نخود و سه تکرار در کشت پاییزه اجرا شد. آبیاری تکمیلی در طی فصل رشد، شامل آبیاری بلافاصله پس از کاشت‌، 20 روز بعد از آبیاری اول و نیز در آغاز مرحلۀ گلدهی انجام گرفت. ...  بیشتر