عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت

جواد حسن پور؛ کاوه زرگری؛ بهنام زند؛ مجتبی کنانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 953-966

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55143

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد پروتئین و تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد چهار ژنوتیپ ماش، آزمایشی در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در سال 1390 انجام گرفت. چهار ژنوتیپ ماش (‘پرتو’، ‘گوهر’، ‘مهر’ و لاین امیدبخش ‘ان ام 94’[1]) در سه تاریخ کاشت با فواصل 30 روز، از ابتدای ...  بیشتر

بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل

عارفه رزازی؛ مجید آقاعلیخانی؛ برات قبادیان؛ بهنام زند؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54787

چکیده
  گرچک (Ricinus communis L.) با داشتن قابلیت تحمل شرایط سخت، نیاز تغذیه‌ای کم، محتوای 50 درصدی و کیفیت مطلوب روغن، از بهترین گیاهان مورد استفاده در تولید بیودیزل است. اولین گام برای توسعة سطح زیرکشت این گیاه برای تولید بیودیزل، بررسی تراز انرژی در تولید آن است. در تحقیق حاضر با بررسی کلیة نهاده‌ها در دو سال کشت پیاپی (92-1390) در منطقة ورامین استان ...  بیشتر