پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی

یعقوب حبیب زاده؛ سکینه عبدی؛ رؤیا عابدی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 601-615

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295344.2330

چکیده
  به­منظور ارزیابی و پهنه­بندی مناطق با بهره­وری بالا کشت چغندرقند براساس شاخص­های سیستم­ کشت، نوع کشت و روش‌های آبیاری تحقیقی در قالب طرح آشیانه­ای در استان آذربایجان­غربی در سال زراعی 97-1396 انجام شد. از 11 شهرستان استان و در هر شهرستان بسته به اقلیم از سه روستا و در هر روستا به‌صورت تصادفی از سه زارع پرسشنامه تکمیل و نمونه­برداری ...  بیشتر