ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس

نوشین کاظمی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علی اکبر حبشی؛ وهب اسدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 107-118

https://doi.org/10.22059/jci.2018.267050.2095

چکیده
  این مطالعه با هدف تولید نهال سالم گلابی جهت تکثیر و ایجاد یک باغ سالم مادری در سال 1393 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ابری) انجام شد. آزمایش‌ها با ارزیابی کارایی شیمی‌درمانی (تیمارهای ریباویرین با غلظت‌های صفر، 20، 40 و 80 میلی‌گرم) و کشت مریستم انتهایی (در سه اندازه: کوچک‌تر از 2/0 میلی‌متر، بین 2/0 تا 7/0 میلی‌متر و بزرگ‌تر از ...  بیشتر

اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی

حسین ربی انگورانی؛ جابر پناهنده ینگجه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ جلال صبا؛ فریبرز زارع نهندی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 853-865

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60462

چکیده
  یکی از مهمترین پیامدهای تنش خشکی تنش اکسیداتیو است. اسیدسالیسیلیک ترکیبی فنلی است که به‌عنوان تنظیم‌کنندة رشد در القاء مقاومت به خشکی عمل می‌کند. در این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه کدوی طبی تحت‌تنش، آزمایشی در سال 1393 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا ...  بیشتر

تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول

فریبرز زارع نهندی؛ نیلوفر محمدی سیلابی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55200

چکیده
  گلدهی و تولید محصول در کامکوات ناگامی تا حدودی با دیگر مرکبات متفاوت است، زیرا به‌طور معمول سه بار گلدهی در سال اتفاق می‌افتد که ممکن است به تولید محصولاتی با کیفیت متفاوت روی یک درخت منجر شود. با توجه به تأثیر مناسب پاکلوبوترازول در افزایش و تغییر رژیم گلدهی مرکبات، آزمایشی به‌صورت گلدانی و با سه سطح پاکلوبوترازول (صفر، 1/0 و 5/0 گرم ...  بیشتر

تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’

یلدا قاضی وکیلی؛ علی رضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر مهنا

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 131-138

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54793

چکیده
  با توجه به اهمیت تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس در سیب­زمینی تاکنون تعدادی از عوامل دخیل در تکثیر سیب­زمینی (تولید گیاهچه­ها و ریزغده­های درون­شیشه‌ای عاری از ویروس) بررسی شده است. مطابق نتایج دیگر تحقیقات، افزودن مخلوطی از اسیدهای آمینه، تأثیر مهمی در کشت بافت گیاهان دارد و رشد را در بسیاری از موارد افزایش می‌دهد. این ...  بیشتر