نویسنده = نوراله احمدی
تعداد مقالات: 6
1. اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 963-977

مهدی صادقی راویز؛ نیما احمدی؛ ناصر صفایی؛ ایمان رحمانی هنزکی


3. مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 505-516

غلامحسن موحد؛ نیما احمدی؛ احمد معینی؛ امین نصیری