دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 499-669 
3. پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان

صفحه 531-542

بنیامین ترابی؛ نجیب الله ابراهیمی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


12. ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز

صفحه 657-669

فرشته نورالهی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ داود حسن پناه؛ محمد انوار