نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، صادق اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • آذری، آرمان تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 701-711]
 • آروین، محمد جواد اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 671-682]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]

ا

 • ابراهیمی، پونه بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 571-581]
 • ابراهیمیان، ال ناز اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • احتشامی، سید محمدرضا تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • احتشامی، سید محمدرضا بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • ارشادی، احمد ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 341-355]
 • ارشادی، احمد اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 357-371]
 • ارشادی، احمد اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • اسد الهی، محمد تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]
 • اسکندری، فرخنده تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • اصغری، جعفر ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 683-699]
 • اصغری، جعفر تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر تغذیه برگی سیلیکون بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیوشیمیایی رازیانه تحت شرایط کم‌‌آبیاری [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1035-1048]
 • اصغر زاده، احمد بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • افشاری بهبهانی زاده، ساناز تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • اکبری، غلام عباس تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • اکبری، غلامعلی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • اکبری، غلامعلی تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • اکبری، غلام علی تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • البرز، زبیده اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 241-255]
 • اله دادی، ایرج اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • اله دادی، ایرج تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]
 • ایمانی، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • امیری نژاد، مهدیه تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • امیری نژاد، مهدیه اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • امینی، فریبا بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 743-753]
 • انصاری، محمد حسین اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 801-814]

ب

 • بازگیر، مسعود بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • باقی زاده، امین اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • بحرینی‌نژاد، بابک پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • بخشی، داود تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-193]
 • بخشی، داود اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • بخشی، داود تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 925-938]
 • بذل، شیوا اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • برزگر، محسن مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 729-741]
 • بستامی، اسما تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-193]
 • بهرامی، صدیقه اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 517-529]
 • بهمنیار، محمد علی اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 881-892]
 • بیوک زاده فرد، فرهاد امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 329-340]

پ

 • پیرزاد، علیرضا تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • پرمون، قاسم تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]
 • پهلوانلو، پرستو ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 967-978]
 • پوریوسف، مجید تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • پیوست، غلامعلی ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 893-909]

ت

 • تبریزی، لیلا بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 989-1001]
 • تدین، علی اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 621-634]
 • تدین، علی پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • تدین، محمود رضا تأثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • ترابی، مسعود ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • توحیدی نژاد، عنایت اله ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • توکلو، محمد رضا ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 967-978]

ج

 • جامی، نجمه اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه در شرایط آب‌و‌هوایی کرمان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 827-840]
 • جلالی، منصوره تأثیر تیمارهای شیمیایی و طبیعی بر عمر گلجایی آنتوریوم رقم ’کلیماکس ‘ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 661-670]
 • جیلانی، مهرداد اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 313-327]
 • جلیلیان، جلال اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • جمالی آنجیلانی، سونیا کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 471-485]
 • جمشیدی، خلیل تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • جمشیدی، خلیل اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 415-430]
 • جهانبخش، سودابه تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]
 • جهانگیری، حسین ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • جوادزرین، ایمان تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]

چ

 • چایانی، شیما اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 357-371]
 • چائی چی، محمدرضا بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]

ح

 • حاتمیان، منصوره مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • حاجی لو، جعفر تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • حاجیلو، جعفر تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]
 • حبیبی، فریبرز اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 241-255]
 • حبیبی، فریبرز اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 517-529]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • حسنی، فرشید بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • حسن پور، جواد عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • حسین پور، رحیمه اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 815-826]
 • حسن زاده فرد، شیما اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 671-682]
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • حسنلو، طاهره تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • حمیدی، آیدین بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 911-924]
 • حمیدی، آیدین تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 939-952]

خ

 • خاتمیان، عذرا سادات بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • خادمی، اورنگ بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • خادمی، اورنگ تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 457-469]
 • خدابخشی، امیرحسن کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 229-240]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • خرم دل، سرور ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 183-196]
 • خلیلی، نفیسه کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 217-228]
 • خلیلی، نفیسه کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 229-240]

د

 • دیانت، مرجان امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 329-340]
 • درویش زاده، رضا تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • درویش نیا، مصطفی اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 531-540]
 • دلفان، بهرام اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 531-540]
 • دهقان، غلامرضا تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]

ر

 • ربیعی، بابک تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 925-938]
 • ربیعی، محمد اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 313-327]
 • ربیعی، ولی کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 471-485]
 • ربیعی، ولی بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9 [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 385-402]
 • رحیمی، محمدرضا تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • رحیمی زاده، مجید ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 967-978]
 • رزازی، عارفه بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • رستگاری، الهام تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 701-711]
 • رستمی، راضیه ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 341-355]
 • رسولی، موسی اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • رضایی، حامد اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • رضاپور کویشاهی، طاهره اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 801-814]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 531-540]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • رضائی چیانه، اسماعیل ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 183-196]
 • رضوی، سید اسماعیل نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]
 • رضوانی، حسین تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • رفیعی الحسینی، محمد تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 789-800]
 • رفیعی‌الحسینی، محمد پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • رمرودی، محمود اثر محلول‌پاشی متانول بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1075-1085]
 • رمضانی، زهرا تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • رمضانی، مهدی بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • رمضانپور، سیده ساناز اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • روزبان، محمودرضا مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • روشن، فرشته تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1063-1074]

ز

 • زارع بوانی، محمدرضا ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 893-909]
 • زارع نهندی، فریبرز تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 131-138]
 • زارع نهندی، فریبرز تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 557-569]
 • زرگری، کاوه عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • زعفرانیه، محسن ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 271-282]
 • زند، بهنام بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • زند، بهنام عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • زینلی، ابراهیم نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]

س

 • سیادت، سیدعطاء‌الله تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1063-1074]
 • سیاری، محمد اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 53-67]
 • ساری خانی، حسن ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 341-355]
 • ساری خانی، حسن اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 357-371]
 • سالارپورغربا، فاطمه تأثیر کم‌آبیاری و اسید سالیسیلیک بر اسانس و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه رازیانه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 713-727]
 • سالک گیلانی، سروش اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 815-826]
 • سپهری، علی اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 503-516]
 • سیدی، سیدمحمد اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 775-788]
 • سیدی، فروه السادات ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1101-1109]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر کاربرد روی و کودهای بیولوژیک بر گره‌بندی، عملکرد و برخی از خصوصیات رشدی سویا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 109-130]
 • سرتیپ، قاسم تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • سیروس مهر، علیرضا اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 403-414]
 • سعیدی، کرامت الله ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1101-1109]
 • سلطانیان، مریم اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 621-634]
 • سلطانلو، حسن اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • سلیمانی، علی اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 517-529]
 • سمیع زاده، حبیب الله ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 683-699]
 • سنجری، مژگان اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 403-414]

ش

 • شاعری، مهدی بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9 [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 385-402]
 • شاهبداغلو، علیرضا اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • شریعت زاده، شیوا بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 743-753]
 • شریفی، محسن بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 540 تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 541-551]
 • شرقی، یونس بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • شهبازی، مریم اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • شهبازی، مریم تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال‌های موم برگ ژنوتیپ‌های جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 487-502]

ص

 • صادقی، حسین تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • صالحی، رضا بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 989-1001]
 • صانعی نژاد، علی واکنش رشد و عملکرد گیاه سیب‌زمینی به سطوح مختلف نیتروژن [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • صیدی، مهدی بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • صیدپور، فروغ اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 53-67]
 • صفی الدین اردبیلی، سید محمد بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]

ط

 • طاهری، مهدی بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9 [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 385-402]

ع

 • عبادی، علی تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]
 • عباسی، رویا اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 503-516]
 • عباسی سورکی، علی تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 789-800]
 • عرب، مصطفی مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • عرفانی مقدم، جواد تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 457-469]
 • عیسی‌زاده پنجعلی خرابسی، جابر اثر محلول‌پاشی متانول بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1075-1085]
 • عسکری، مهری بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 743-753]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 155-168]
 • علیزاده، منوچهر تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه‌زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 297-311]
 • علوی اصل، سید علی بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]

ف

 • فاخری، براتعلی اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 403-414]
 • فتاحی مقدم، جواد بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 571-581]
 • فتاحی مقدم، جواد کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 471-485]
 • فتوحی قزوینی، رضا اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 939-952]
 • فخیم رضایی، شبنم تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 867-880]
 • فرامرزی، شاداب مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 729-741]
 • فرجی، ابوالفضل ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 257-270]
 • فرجی، ابوالفضل بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1049-1062]
 • فرجی، سیمین تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 789-800]
 • فرحبخش، حسن تأثیر کم‌آبیاری و اسید سالیسیلیک بر اسانس و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه رازیانه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 713-727]
 • فرخیان فیروزی، احمد تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • فرقانی، اکبر ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 893-909]
 • فیفائی، رضا اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 939-952]
 • فلاح، سیف اله اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 621-634]
 • فلاحی، اسماعیل تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 925-938]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 815-826]
 • قاجار سپانلو، مهدی اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 881-892]
 • قادری فر، فرشید نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]
 • قاسم بیگی، امید علی تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 457-469]
 • قاسم نژاد، عظیم بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 571-581]
 • قاسم نژاد، عظیم تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 841-854]
 • قاسم نژاد، محمود ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 893-909]
 • قاضی وکیلی، یلدا تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 131-138]
 • قبادیان، برات بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • قدس، محدثه بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم‌گلی کبیر تحت تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 431-440]
 • قربانی، انسیه تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 925-938]
 • قربانی، محمدحسین کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 217-228]
 • قره چالی، پریسا ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 183-196]
 • قلی پور، آتنا اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 881-892]
 • قنبری، فردین اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 53-67]
 • قهرمانی، معصومه تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 755-773]

ک

 • کاشفی، بهاره بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم‌گلی کبیر تحت تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 431-440]
 • کامکار، بهنام تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • کامکار، بهنام کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 217-228]
 • کامکار، بهنام کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 229-240]
 • کیانی، محمود ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1101-1109]
 • کرمی، افشین اثر تنش خشکی و ‌اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 503-516]
 • کریمی، روح الله اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 441-455]
 • کریمی، شهرام اثر مصرف کودهای نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های برداشت و برخی صفات مهم زراعی گیاه تریتیکاله در منطقه گیلان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 313-327]
 • کریم زاده، قاسم مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 729-741]
 • کرمی نژاد، محمدرضا مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) پیچک در تناوب آیش - چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 607-619]
 • کنانی، مجتبی عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 953-966]
 • کیهانی، علی واکنش رشد و عملکرد گیاه سیب‌زمینی به سطوح مختلف نیتروژن [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]

گ

 • گرزین، ام البنین کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 217-228]
 • گرزین، مرتضی نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]
 • گلعین، بهروز اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 939-952]
 • گلکار، پوراندخت ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 373-484]
 • گلوی، محمد اثر محلول‌پاشی متانول بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1075-1085]

ل

 • لطیفی، صدیقه اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 415-430]

م

 • متشرع زاده، بابک تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • مجیدیان، مجید تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-193]
 • محسن آبادی، غلامرضا ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 683-699]
 • محسن آبادی، غلام رضا تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-193]
 • محمدی، حسین بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 989-1001]
 • محمدی، میثم بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 649-660]
 • محمدی سیلابی، نیلوفر تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 557-569]
 • محمودی سورستانی، محمد تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • مداح حسینی، شهاب تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 701-711]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • مدنی، حمید تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • مرادی، پرستو ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 683-699]
 • مرادی تلاوت، محمد رضا تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1063-1074]
 • مرتضوی، سید نجم الدین اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 241-255]
 • میرزاخانی، عباس تأثیر تیمارهای شیمیایی و طبیعی بر عمر گلجایی آنتوریوم رقم ’کلیماکس ‘ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 661-670]
 • مصطفوی راد، معرفت اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 801-814]
 • مطلبی آذر، علی رضا تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 131-138]
 • میقانی، فریبا مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) پیچک در تناوب آیش - چغندرقند [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 607-619]
 • مقدم، امل تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 595-606]
 • مقدم، محمد بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم‌گلی کبیر تحت تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 431-440]
 • ملکیان، ماجده تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 841-854]
 • ملکی فراهانی، سعیده بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 155-168]
 • مهدوی، بتول بررسی کاربرد کیتوزان بر صفات جوانه‌زنی دو رقم بادرشبی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 283-295]
 • مهنا، ناصر تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 131-138]
 • موسی پور یحیی آبادی، حسن تأثیر تغذیه برگی سیلیکون بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیوشیمیایی رازیانه تحت شرایط کم‌‌آبیاری [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1035-1048]
 • موسوی نیک، سید محسن اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه در شرایط آب‌و‌هوایی کرمان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 827-840]
 • مومن پور، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 197-216]
 • مونیان اردستانی، محمد نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 139-153]

ن

 • نظریان، مهدی اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 671-682]
 • نعیمی، معصومه تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 635-647]
 • نعیمی، معصومه اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 855-866]
 • نقی زاده، مهدی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه در شرایط آب‌و‌هوایی کرمان [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 827-840]
 • نیک‌نشان، پژمان پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1015-1033]
 • نورمحمدی، قربان تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1003-1014]
 • نوروزی، سعید تأثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]

و

 • ولیزادگان، اروج بررسی تنوع گونه‌ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز و باقلا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]

ه

 • هادیان، جواد اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 979-988]
 • همتی، خدایار تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 841-854]
 • همتی، نسترن بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 571-581]
 • همتی، نسترن تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 841-854]

ی

 • یداللهی، عباس مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 729-741]
 • یوسفی، علیرضا تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1087-1100]
 • یوسفی، علیرضا اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 415-430]