1. بررسی عملکرد دانه و محتوای روغن 40 لاین هاپلوئید مضاعف کاملینا (Camelina sativa L.)

مرجان السادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ دانیال کهریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.331945.2622

چکیده
  به منظور ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و محتوای روغن لاین‌های گیاه روغنی کاملینا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 40 لاین هاپلوئید مضاعف و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران، پاکدشت در سال زراعی 99-1398 اجرا شد. از آنجایی که خصوصیات عملکردی و محتوای روغن لاین‌های گیاه کاملینا در شرایط آب و هوایی ...  بیشتر

2. تأثیر محلول‌پاشی هورمون اکسین در دو رقم گلرنگ آبی در شرایط تنش خشکی

سید بصیر موسوی؛ سعید سیف زاده؛ حمید جباری؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.316903.2500

چکیده
  این تحقیق به-منظور بررسی واکنش دو رقم گلرنگ آبی به شرایط تنش خشکی و محلول‌‌‌پاشی هورمون اکسین، به‌‌صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 97-96 و 98-97 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش آبیاری در دو سطح بدون تنش خشکی و قطع آبیاری از ...  بیشتر

3. اثر تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی‌های زراعی و کیفیت روغن دانه آفتابگردان در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی

سیاوش آریافر؛ علی رضا سیروس مهر؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری؛ اسماعیل سیدابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.308408.2437

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی‌های آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 1398-1397 انجام شد. عامل اصلی سطوح خاک‌ورزی (1- گاوآهن برگردان‌دار و دیسک، 2- پنجه‌غازی و دیسک و 3- دیسک) بود و ...  بیشتر

4. بررسی اثر کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد و عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی

قباد محمدپور؛ سلیم فرزانه؛ سعید خماری؛ رئوف سید شریفی؛ بهروز اسماعیل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.312419.2469

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی در سال 1398-1397 در دو مکان مختلف، شهرستان قصر شیرین و دالاهو بصورت کرت‏های یکبار خردشده با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری در ...  بیشتر

5. ارزیابی عملکرد کمی، عملکرد اسانس و محتوی عناصر غذایی آویشن در پاسخ به منابع کودی و رژیم‌های مختلف آبیاری

محمد طیب بایزیدی اقدم؛ جلال جلیلیان؛ حمید محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.317073.2502

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف کشت گیاهان دارویی، بهبود محتوی اسانس آن‌ها می‌باشد که تحت تأثیر عواملی محیطی از جمله شرایط تنش کم‌آبیاری و تغذیه‌ای قرار خواهد گرفت. بدین منظور، مطالعه‌ای سه ساله به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ارومیه در سال‌های زراعی 1396-1393 اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سطوح آبیاری ...  بیشتر

6. تاثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر صفات کمی و ‌کیفی توده‌های بذری گیاه دارویی کاسنی در شرایط گلخانه

علی یزدان پناه گوهری؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ وحید زرین نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.314730.2484

چکیده
  میکوریزا یکی از رایج‌ترین میکروارگانیزم‌های همزیست با گیاهان محسوب می‌شود. به منظور ارزیابی سازگاری توده‏های مختلف بذری گیاه کاسنی و تلقیح با قارچ میکوریزا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی شامل دو توده بذری (اردبیل و فارس) و تیمار همزیستی با قارچ میکوریزا (Glomus mosseae، Glomus intraradices و عدم کاربرد) در سه تکرار ...  بیشتر

7. اثر سری‌های افزایشی در کشت مخلوط آفتابگردان و ریحان، تحت رژیم‌های آبیاری شور و شیرین بر عملکرد و شاخص سودمندی

سارا نجفی؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری؛ مهدی دهمرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.316538.2496

چکیده
  با هدف دستیابی به بالاترین سطح عملکرد و سودمندی در کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان و ریحان تحت مدیریت آبیاری با آب شور و شیرین، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و طی دو سال زراعی (1396 و 1397) در پژوهشکده دانشگاه زابل اجرا شد. آب شیرین (ECe= 3.9 dS.m-1 ) از رودخانه هیرمند و آب شور (ECe= 1.1 dS.m-1 ) از چاه تامین گردیدند. رژیم آبیاری به‌عنوان ...  بیشتر

8. اثر آرایش کاشت، نیتروژن و مگافول بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود تحت شرایط دیم

مسعود لکزائی؛ علی نخزری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ عباس بیابانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.317783.2507

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آرایش کاشت، کود نیتروژن و مگافول بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود تحت شرایط دیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه گنبدکاووس در سال زراعی 97-1396 اجرا گردید. عامل آرایش کاشت در سه سطح شامل 30×11، 45×4/7 و 60×5/5 سانتی‎متر (تراکم 30 بوته در متر مربع) ...  بیشتر

9. تاثیر محلول‌پاشی و مصرف خاکی روی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گندم در شرایط شوری خاک

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ فاطمه اقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.307461.2429

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی و مصرف خاکی روی بر وزن دانه و برخی صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط شوری خاک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح شوری خاک (سطح شاهد و اعمال شوری‌های 30، 60 و 90 میلی‌مولار ...  بیشتر

10. اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک کینوا

مصطفی ابراهیمی کیا؛ متین جامی معینی؛ حمید مروی؛ یوسف هاشمی نژاد؛ محمد قاسم زاده گنجه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.314379.2483

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد کینوا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در سبزوار انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل فاصله ردیف کاشت در سه سطح 25، 50 و 75 سانتی‌متر و مقدار مصرف نیتروژن در چهار سطح صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که ...  بیشتر

11. بررسی تاثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه

عبدالشکور رئیسی؛ فاطمه نصرتی؛ حسین پیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.318412.2513

چکیده
  اسـتفاده از منابع تغذیه‌ای متفاوت یکـی از راه‌کارهای مؤثر در حفظ کیفیت خاک و بهبود عملکرد کمی و کیفی در گیاهان محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی در گیاه دارویی اسفرزه در سال زراعی 98-1397 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار در شهرستان ایرانشهر به اجرا در آمد. ...  بیشتر

12. مدیریت علف‌های هرز در مرحله گیاهچه‌ای با تاکید بر پوشش‌دار کردن بذر برنج در نظام کشت مستقیم

مهدی اسمعیل تبار؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ رحمت عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.313427.2474

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مدیریت‌های مختلف کنترل علف هرز بر خصوصیات سبز شدن و رشد مورفولوژیک گیاهچه برنج در مرحله گیاهچه‌ای در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی در سال زراعی 1399 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل ارقام شیرودی، خزر و هاشمی و همچنین مدیریت‌های مختلف کنترل ...  بیشتر

13. اثر سوپرجاذب و کم‌آبیاری بر عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و توابع تولید گوجه فرنگی گیلاسی

سید پویا حسینی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ کوروش قادری؛ نسرین سیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.317149.2503

چکیده
  با توجه به کمبود منابع آبی و اثرات منفی آن بر عملکرد محصولات کشاورزی و لزوم تامین امنیت غذایی، ارائه راهکارهای موثر جهت بهبود مدیریت و بهره‌وری مصرف آب در این بخش ضروری است. بدین منظور در بهار 1398 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه باهنر کرمان انجام شد. فاکتورهای پژوهش شامل سه سطح آبیاری ...  بیشتر

14. مطالعه تاثیر روش‌های مختلف کاربرد اسید‌هیومیک و آمینوکلات بر خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی خیار گلخانه‌ای واریته سوپرسلطان

محسن سیلسپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.317591.2506

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر روش های مختلف مصرف (برگ‌پاشی و مصرف خاکی) هیومیک‌اسید و آمینو‌کلات بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus. L) رقم سوپر‌سلطان‌، آزمایش گلخانه‌ای دو‌ساله (98-1397) به صورت فاکتوریل در پایه طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی‌، با دو عامل هیومیک‌اسید (بدون کاربرد هیومیک‌اسید، کاربرد خاکی هیومیک‌اسید و کاربرد هیومیک‌اسید ...  بیشتر

15. اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتود مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار

راضیه اسدی؛ مصطفی درویش نیا؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ سمیرا پاکباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.312965.2472

چکیده
  یکی از عوامل بیماری زای گیاهان از جمله انار، نماتود‎های مولد گره ریشه (Meloidogyne spp.) هستند که خسارات قابل‌توجهی به این محصول مهم صادراتی وارد می‌سازند. با توجه به اهمیت موضوع در سال زراعی 98-97 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان پژوهشی با تیمارهایی شامل کودهای آلی کمپوست (40، 60 و 80 تن در هکتار)، ورمی‌کمپوست (40 تن در هکتار) و ماده تجاری ماری‌گلد ...  بیشتر

16. بررسی اثر میزان سایش بذر (پولیش) بر جوانه ‏زنی و رشد گیاهچه برخی ارقام چغندرقند

محمد سعیدی ابواسحقی؛ محمد رفیعی الحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.334999.2652

چکیده
  به منظور مطالعه تاثیر تیمار سائیدگی (پولیش) بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1400-1399 در آزمایشگاه و گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. فاکتور اول شامل پنج رقم مونوژرم چغندرقند (شکوفا، آرتا، آریا، سینا و اکباتان) و فاکتور دوم ...  بیشتر

17. تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی

بابک درویشی؛ مهرداد عشقی؛ سرحد بهرامی؛ حمید نصیری؛ رحمت آزاد؛ عاطفه خندان؛ رحمان باختر؛ عباس نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.319116.2517

چکیده
  آزمایش بررسی ارزش زراعی بر اساس مواد 24-17 بخش دوم آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا نماینده قانونی وی انجام می‌گردد. در همین راستا و به منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم وارداتی نخود (گوکسو و آراز)، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در چهار منطقه مختلف (اشنویه، مغان، ...  بیشتر

18. تاثیر کم‌آبیاری و روش آبیاری بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

نیکروز شیرین زاده؛ محمد حسن بیگلویی؛ کرامت اخوان؛ عادل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.309207.2444

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کم‌آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گندم(Triticum aestivum L.) رقم مروارید، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار با سه تیمار اصلی شامل روش آبیاری قطره‌ای نواری سطحی (TS)، آبیاری قطره-ای نواری زیر سطحی (TSS) و آبیاری فارو (F) و سه تیمار فرعی شامل سطوح مختلف آبیاری به‌صورت کم‌آبیاری با 50 (I1)، ...  بیشتر

19. تداخل علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

سیده رقیه حسینی ولیکی؛ رحمت عباسی؛ همت اله پیردشتی؛ وحید اکبرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.308374.2436

چکیده
  آلودگی به علف‌های هرز در اراضی زراعی بسیار فراتر از یک گونه می‌باشد، بنابراین توجه به تداخل چند گونه‌ای علف‌های هرز از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه به منظور بررسی ارزیابی عملکرد و اسانس گیاه رازیانه تحت رقابت همزمان تراکم‌های علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سوروف در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ...  بیشتر

20. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف نموی روی برخی پارامترهای رشدی و فیتوشیمیایی گیاه مفراح (Nepeta crispa L.)

محمد سیاری؛ منیره مرادی فرسا؛ علی عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.316022.2491

چکیده
  مرحله‌ای از رشد گیاه که تنش غیرزیستی بروز می‌کند در تعیین میزان متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی موثر می‌باشد. در این پژوهش اثر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر رشد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه مفراح (Nepeta crispa L.) در قالب آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در دانشگاه بوعلی سینا طی سال 1398 بررسی شد. تیمار تنش خشکی در ...  بیشتر

21. تاثیر قارچ مایکوریزا آرباسکولار روی عملکرد و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط کم‌آبی

هادی اسدپور؛ سعید حضرتی؛ امیر رضا صادقی؛ بهمن پاسبان اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.319223.2521

چکیده
  قارچ‌های میکوریزایی از طریق ایجاد تغییرات روی برخی از خصوصیات ریشه، جذب عناصر غذایی و آب در گیاهان میزبان اثرات تنش خشکی را کاهش می‌دهد. به منظور بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا آرباسکولار بر برخی از خصوصیات گلرنگ بهاره رقم صفه تحت شرایط کم‌آبی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در مزرعه ...  بیشتر

22. مقایسه عملکرد کمی و کیفی نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط کاسنی با یونجه یک‌ساله در سطوح مختلف تغذیه

مهرنوش گرشاسبی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ سینا فلاح؛ علی اشرف جعفری؛ شمسعلی رضازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.319053.2516

چکیده
  برخی گیاهان دارویی نقش مهمی در تولید علوفه با کیفیت دارند نقش مهمی دارند و ضمن کاهش هزینه‌های تولید به حفاظت محیط زیست نیز کمک می کنند.جهت بررسی اثر منابع مختلف کود و نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی کاسنی و یونجه یکساله اسکوتالاتا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مزرعه آزمایشی ...  بیشتر

23. ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود ‌نانو‌ذره کبالت به‌روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی لوبیا‌چشم‌بلبلی Vigna unguiculata L.))

مه لقا کیخا؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ زیبا سوری نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.321202.2532

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تاثیر زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره کبالت بر شاخص‌های زراعی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی این تحقیق در سال زراعی 96-97 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایش در چهار سطح، شامل عدم کاربرد نانوذره کبالت، نانو‌ذره با منشا -گیاهی، نانو‌ذره ...  بیشتر

24. اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز

فاطمه قبادی؛ ناصر مجنون حسینی؛ مصطفی اویسی؛ غلام عباس اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.322613.2542

چکیده
  جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دوبار خرد شده با سه فاکتور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 و در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح آبیاری (نرمال، ...  بیشتر

25. تاثیر مدیریت کود، شخم و آبیاری بر میزان آبشویی نیتروژن، صفات کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.) در خاک شنی

قربان خدابین؛ مژده سادات خیاط مقدم؛ شهریار کاظمی؛ مهسا رفعتی آلاشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.325222.2563

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سیستم‎های مختلف خاکورزی در شرایط کم‎آبیاری به همراه کاربرد کود اوره و ورمی‎کمپوست بر عملکرد کمّی و کیفی کلزا و برآورد مقدار آبشویی نیترات از خاک شنی، آزمایشی به‎صورت کرت‎های دوبار خرد شده در قالب بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو سال زراعی 1398-1396 در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع واقع در استان البرز ...  بیشتر

26. اثر محلول پاشی با اسید‌های آمینه و همزیستی با گونه‌های قارچ مایکوریزا بر خصوصیات گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis)

مهدی طاهری اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.320460.2530

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسیدهای آمینه و کاربرد قارچ مایکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، طی سال های زراعی 99-1398 و 98- 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سه گونه قارچ مایکوریزا ...  بیشتر

27. تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

فریده صادقی؛ یوسف سهرابی؛ عادل سی و سه مرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.324046.2555

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی سیتوکینین، جیبرلین و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت کرت‌های دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال زراعی 96-1395 انجام گرفت. فاکتور آبیاری در چهار سطح: دیم، یک آبیاری ...  بیشتر

28. تعیین خلأ عملکرد و پتانسیل افزایش تولید کلزای آبی در ایران

سمانه رهبان؛ بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.319201.2520

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف برآورد خلأ عملکرد کلزای آبی در ایران، به عنوان اولین قدم برای برنامه ریزی به منظور افزایش پایدار تولید این گیاه زراعی مهم در سال 98-1396 در آزمایشگاه مدل‏سازی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای دوره زمانی 1378 تا 1393 انجام شد. برای برآورد خلأ عملکرد از روش ارائه شده در پروژه اطلس جهانی خلأ عملکرد در جهت شناسایی ...  بیشتر

29. اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب برنج به روش کشت مستقیم در بستر خشک

محمدتقی فیض بخش؛ ابوالفضل فرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.319801.2523

چکیده
  افزایش عملکرد در برنج مستلزم شناخت روش‌های مدیریتی مناسب از جمله تاریخ کاشت و معرفی ارقام جدید است. این آزمایش در سال زراعی 1399 بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) انجام شد. این پژوهش به-صورت دو آزمایش مجزا در دو تاریخ کاشت به‌موقع (30 اردیبهشت) و دیرهنگام (یک تیر) با هفت رقم برنج ...  بیشتر

30. برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

محمد عبیات؛ سعید امانپور؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.322146.2537

چکیده
  تصاویر ماهواره‌ای، از قابلیت بالایی جهت برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی برخوردارند. هدف این مطالعه، شناسایی سطح زیرکشت محصولات غالب در شهرستان شوشتر با استفاده از تصاویر لندست 8 طی دوره رشد در سال 1398 می‌باشد. با روش‌های طبقه‌بندی حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان در رویکرد اول و استفاده از شاخص گیاهی NDVI در رویکرد دوم، محصولات ...  بیشتر

31. تأثیر مدیریت شیمیایی و تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد و جمعیت علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در شمال خوزستان

محسن فیض الهی؛ علی منصفی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ معصومه فرزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.319359.2522

چکیده
  به‌منظور مقایسه کنترل شیمیایی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای و جمعیت علف‌های هرز، پژوهشی مزرعه‌ای به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در اراضی زیر کشت ذرت مرکز تحقیقات در منطقه شاوور شهرستان شوش اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل: بدون مهارعلف هرز(شاهد)، وجین دستی، 5/1 ...  بیشتر

32. بررسی روند تجمع ماده خشک در اندام‌های رویشی و زایشی ارقام مختلف گندم

مهدی جودی؛ شهرام مهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.320075.2525

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مطالعه تسهیم ماده خشک به اندامهای هوایی در زمان گرده افشانی، دو هفته بعد از گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک در ارقام مختلف گندم و ارتباط احتمالی آن با عملکرد دانه بود. تعداد 18 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان در شرایط فاریاب در سال زراعی 94-1393 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارقام ...  بیشتر

33. تاثیر کودهای شیمیایی و ورمی‏ کمپوست بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی کینوا

افسانه سلطان زاده؛ احمد قنبری؛ اسماعیل سیدآبادی؛ مهدی دهمرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.323005.2546

چکیده
  جهت ارزیابی بعضی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa)، آزمایشی به صورت کرت‏های خردشده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل اجرا گردید. عامل اصلی ورمی‏کمپوست در سه سطح (صفر، پنج و 10 تن درهکتار) و عامل فرعی کود شیمیایی در چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج ...  بیشتر

34. مطالعه رفتار رشدی استویا تحت تاثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی در شرایط هیدروپونیک

مادح احمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ منصور قربانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.321904.2535

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر برخی الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی بر تغییرات مورفولوژیکی گیاه دارویی استویا در تیمار با آب شور، تحقیق ‏حاضر به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه و کشت هیدروپونیک انجام شد. برای حصول ‏اطمینان بیشتر، آزمایش برای بار دوم نیز تکرار شد. قارچ‌های اندوفیت جداسازی شده از سرخدار (در ...  بیشتر

35. تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه گوار (لوبیای خوشه‌ای)

محدثه حیدرزاده؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.324335.2557

چکیده
  علی‌رغم پیشرفت صنعت دامپروری در ایران، به تولید گیاهان علوفه‌ای متناسب با این پیشرفت توجه نشده است. از این‌رو، این مطالعه در سال 1396، با ضرورت تولید خوراک برای تغذیه دام و طیور و با هدف تعیین بهترین تراکم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه گوار، در ایستگاه مؤسسه تحقیقات برنج کشور-رشت واقع در روستای گیل پرده‌سر سنگر به اجرا درآمد. ...  بیشتر

36. بررسی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana Officinalis L.)

مهدی حیدری رهنی؛ محمد نصری؛ یوسف فیلی زاده؛ پورنگ کسرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.326558.2577

چکیده
  در این مطالعه تاثیر کود شیمیایی اوره در 5 سطح (0، 30، 60، 90 و 150 کیلوگرم در هکتار) و کودهای زیستی نیتروکسین و فسفربارور2 هر کدام در 2 سطح تلقیح و شاهد (عدم تلقیح) بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب نظیر درصد اسید والرنیک، عملکرد اسید والرنیک، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام‌های هوایی، قطر ریشه، طول ریشه و عرض و طول برگ در سال های 99-1395 ...  بیشتر

37. ‌فراتحلیل برخی عامل‌های زراعی مؤثر بر کاهش عملکرد ذرت علوفه‌ای در ایران

فرهاد عزیزی؛ علی ماهرخ؛ ویدا قطبی؛ فرید گل زردی؛ سید محمد علی مفیدیان؛ محمد زمانیان؛ وحید رهجو؛ مسعود ترابی؛ الیاس سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.326061.2570

چکیده
  این مطالعه به‌منظور جزئی‌سازی عامل‌های مدیریتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در امر تولید ذرت علوفه‌ای در کشور و شناسایی عوامل محدودکننده آن انجام شد. در این بررسی داده‌های به‌دست‌آمده از 43 مورد گزارش نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و یا مقاله‌های مستخرج از آن‌ها طی 10 سال اخیر با استفاده از روش فراتحلیل (متاآنالیز) تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

38. پاسخ جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه شیرین بیان به خراش‌دهی شیمیایی و سطوح جیبرلیک اسید

جلال قنبری؛ مرضیه بشارتی فر؛ غلامرضا خواجویی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.328615.2595

چکیده
  زیستگاه‌های طبیعی شیرین بیان به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته در حالی‌که تقاضا برای آن در حال افزایش است. بذرهای شیرین بیان به دلیل خواب ثانویه تحمیل شده توسط پوسته سخت دانه سرعت جوانه‌زنی پایینی را نشان می‌دهند. در این مطالعه که در بهار 1400 در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد، اثر متقابل خراش‌دهی با سولفوریک اسید (97-95 درصد به مدت 60 دقیقه) ...  بیشتر

39. ارزیابی شاخص‌های کارایی نیتروژن در ژنوتیپ‌های گلرنگ تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن در شرایط دیم

عباس سلیمانی فرد؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.330550.2611

چکیده
  کاربرد ازتوباکتر به عنوان جایگزین یا همراه مناسب کود شیمیایی نیتروژن با کارایی بالاتر نهاده‌ها در گیاه گلرنگ به عنوان یک گیاه سازگار به اقلیم‌های گوناگون از جمله راهکارهای کشاورزی پایدار است. بر این اساس به منظور بررسی تأثیر ازتوباکتر و کود شیمایی نیتروژن بر میزان جذب نیتروژن، نیتروژن دانه وکاه و کلش، شاخص‌های کارایی نیتروژن و ...  بیشتر

40. اثر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط آب و هوایی اهواز

ساحره هاشمیان؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ امین لطفی جلال آبادی؛ احمد کوچک زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.301828.2390

چکیده
  گیاه کاسنی به‌دلیل خاصیت خوشخوراکی و قابلیت هضم بالای خود، نقـــش مـــوثری در افـــزایش تولیـــدات دام‌هـای اهلـی دارد. به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن بر برخی صفات کاسنی (Cichorium intybus L.) آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 96 – 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ...  بیشتر

41. بررسی عملکرد پروتئین دانه لوبیا قرمز در تراکم های مختلف بوته و روش های کنترل علف‌های هرز

محسن رشدی؛ محمد کاظم علیلو؛ سولماز کاظم علیلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.306569.2422

چکیده
  فواصل ردیف و تراکم کاشت از عوامل مهم در عملکرد لوبیا قرمز محسوب می‌شوند. در همین راستااثرات تراکم‌ بوته و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر عملکرد پروتئین دانه لوبیا قرمز، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی در سال 1397 بررسی شد. تراکم بوته در سه سطح (20، 25 و 30 بوته در متر‌مربع) ...  بیشتر

42. تأثیر کم‌آبیاری، کودهای شیمیایی و ورمی‌کمپوست بر ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)

دنیا بهروزی؛ مرجان دیانت؛ اسلام مجیدی هروان؛ محمد جواد میرهادی؛ علی شیرخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2021.328509.2594

چکیده
  آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه انجام شد. آب آبیاری در سه سطح آبیاری کامل، 80 درصد نیاز آبى و 60 درصد نیاز آبى به عنوان فاکتور اصلی و کود شیمیایی در دو سطح مصرف 100 درصد مقدار توصیه شده بر اساس آزمون خاک و 50 درصد ...  بیشتر

43. تاثیر‌ سیلیکون بر ویژگی‌های کمی و فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت رژیم‌های آبیاری

محمدرضا کیمیایی؛ علی رضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.322842.2544

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی سیلیکون بر خصوصیات کمی و فیزیولوژیک گاوزبان ، آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌ پلات و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل (زهک) اجرا گردید. تیمارها شامل: رژیم‌های آبیاری در سه سطح (90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) به‌عنوان عامل ...  بیشتر

44. اثر به‌کارگیری مایکوریزا و سیلیکات پتاسیم بر پارامترهای فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل توت‌فرنگی تحت تنش گرمایی

عالیه شفیعی؛ مهدی حدادی نژاد؛ سعید عشقی؛ کامران قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.319121.2519

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سیلیکات پتاسیم و قارچ مایکوریزا بر شاخص‌های فتوسنتزی توت‌فرنگی پژوهشی در سال 1398 در گلخانه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور شامل قارچ مایکوریزا در دو سطح (وجود و عدم قارچ مایکوریزا)، سیلیکات پتاسیم دز سه سطح (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم ...  بیشتر

45. اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و زراعی آویشن (Thymus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی

محمد نصری؛ زهرا کریمی؛ میثم اویسی؛ پورنگ کسرایی؛ حمیدرضا لاریجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.329510.2605

چکیده
  جهت بررسی اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی آویشن، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه ورامین در سال زراعی 99-1398 اجرا شد. عامل اصلی، سطوح آبیاری (60 (نرمال) و 110 (تنش خشکی) میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتورهای فرعی نیز محلول‌پاشی ...  بیشتر

46. تأثیر هیومیک اسید و تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و مورفوفیزیولوژیکی گل راعی ایرانی در شرایط کشت بافت

مهرداد رسولی؛ علیرضا نوروزی شرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.328340.2593

چکیده
  کاربرد ترکیب‌هایی که بتواند تحمل گیاهان را به تنش‌های محیطی از جمله شوری افزایش دهد حائز اهمیت است. برای ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از هیومیک اسید آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار روی گیاه دارویی گل راعی بومی ایران توده همدان (Hypericum perforatum L.) در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه سیدجمال ...  بیشتر

47. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گواردر رفسنجان

محسن زعفرانیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.325576.2565

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گوار، آزمایشی به‌صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-98 و 98-99 انجام گردید. در این آزمایش تاریخ‌های مختلف کشت به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند و از تاریخ 15- فرودین به‌صورت ماهیانه تا 15-شهریور کشت ...  بیشتر

48. بررسی کارآیی مصرف نور و نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژیکی در کشت مخلوط سویا و کنجد

رحمت عباسی؛ میثم نامداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.324885.2560

چکیده
  به‌منظور مطالعه رقابت گیاه سویا و کنجد در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط به‌روش جایگزینی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های کاشت 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 (به‌ترتیب کنجد-سویا) بودند. نتایج نشان داد نسبت‌های ...  بیشتر

49. اثر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی برنج

نعمت اله صداقت؛ عباس بیابانی؛ مرتضی نصیری؛ الهیار فلاح؛ ناهید فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.326144.2572

چکیده
  آب نقش بسیار مهمی در گیاه برنج دارد و به‎منظور بررسی اثر روش‌های‌ آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد برنج، آزمایشی به صورت کرت‌های‌ خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و دو عامل شامل روش‌های آبیاری در سه سطح (غرقابی، تناوبی خشکی و رطوبت و اشباع) در کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی با عناصر غذایی در شش سطح (شاهد، ...  بیشتر

50. ارزیابی توانایی گیاه سورگوم علوفه‏ ای در حذف کادمیم به کمک بیوچار و باکتری‏‏ های محرک رشد گیاه

فاطمه دلاورنیا؛ فائزه زعفریان؛ رقیه حسن پور؛ همت اله پیردشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.326280.2573

چکیده
  به‌منظور ارزیابی توانایی گیاه سورگوم علوفه ‏ای (Sorghum bicolor L.) در حذف فلز سنگین کادمیم به کمک بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شرایط گلخانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که حضور کادمیم در بستر کشت گیاه سورگوم ...  بیشتر

51. تأثیر تراکم کاشت در افزایش قدرت رقابتی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مقابل علف‌های هرز

فاطمه قاسمی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت؛ محمود مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.327605.2586

چکیده
  به منظور بررسی امکان افزایش قدرت رقابتی برخی از ارقام نخود دیم در مقابل علف‌های هرز با استفاده از تراکم کشت آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، ایستگاه گریزه سنندج در سال زراعی 1399 اجرا گردید. فاکتور اول تراکم نخود ...  بیشتر

52. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام جدید چغندرقند پاییزه در استان خوزستان

محمد سعید حسنوندی؛ مصطفی حسین پور؛ اباذر رجبی؛ سید باقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ قاسم پرمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.329580.2606

چکیده
  پژوهش حاضر به‏منظور مقایسه ارقام جدید چغندرقند از نظر عملکرد کمی و کیفی در شرایط کشت پاییزه به‏صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول در سال زراعی 97-1396 به اجرا در آمد. این مطالعه شامل 22 رقم جدید داخلی و خارجی چغندرقند بوده که در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفات اندازه‌گیری ...  بیشتر

53. بررسی ضرایب ژنتیکی ارقام برنج برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی

شهرام نظری؛ مریم حسینی؛ سجاد رحیمی مقدم؛ محمد محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.329050.2599

چکیده
  به‌منظور تعیین تفاوت‌های فنولوژی برخی ارقام اصلاح‌شده برنج برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال 1399 به‌صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار آزمایش شامل شش رقم برنج (رش، آنام، گوهر، SA1، SA6 و M7) بود. نتایج نشان داد که بالاترین سرعت نمو در مرحله رشد ...  بیشتر

54. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه دراکوتیپ های چاودار(Secale cereal L.) بومی ایران

شکیبا شاهمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.328142.2592

چکیده
  منابع ژنتیکی چاودار بومی ایران دارای تنوع بالایی در صفات زراعی و مورفولوژیکی می‌باشد. بهره برداری از این منابع در توسعه واریته‌های جدید گیاهی اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش تعداد 9 اکوتیپ چاودار، به همراه ارقام تجاری چاودار، جو و تریتیکاله در سه سال زراعی94-93، 96-95 و 97-96 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر درکرج ارزیابی ...  بیشتر

55. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی توده‌های بالنگوی شهری باکاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم

سعیده سادات کرمانی پوربقایی؛ مجید پوریوسف؛ علیرضا یوسفی؛ مسعود رفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.329357.2604

چکیده
  به‌منظور ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی توده‌های بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) با کاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم در سال زراعی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ آزمایشی در دو منطقه کرج و خرم‌آباد اجرا شد. آزمایش ‌به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل چهار توده‌ بالنگوی شهری ...  بیشتر

56. بررسی برهمکنش پایه و رقم سیب بر صفات کمی و کیفی میوه در شرایط آب و هوایی مشهد

الهه حسینی ثانوی؛ بهرام عابدی؛ طاهره پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.332244.2626

چکیده
  مطالعات زیادی در مورد تأثیر پایه و رقم بر صفات فیزیکوشیمیائی سیب صورت گرفته و نتایج تأثیرگذاری متفاوت این دو عامل را نشان داده‌اند. به منظور ارزیابی اثر سه پایه رویشی M9 ،M7 و MM106 بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سیب ارقام "گلدن‌دلیشز" و "رددلیشز"، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ...  بیشتر

57. رد یابی ژن tms2 عامل گال طوقه در دو رقم رز تجاری شاخه بریده ("Pearl" و"Angelina" ) به وسیله یک نانو زیست‌حسگر

اکرم وطن‌خواه؛ سعید ریزی؛ زهرا ایزدی؛ عبدالرحمان معتمدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.327046.2580

چکیده
  در این تحقیق ژن tms2 عامل گال طوقه در دو رقم رز Rosa hybrida L. ("Pearl" و"Angelina" ) با کمک روش‌های الکتروشیمیایی شناسایی شد. در این پژوهش تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته (ssDNA) مربوط به ژن tms2، Agrobacterium tumefaciens با روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. الکترود گرافیتی مغز مداد با نانو موادی شامل گرافن اکساید احیا شده و نانو ذرات طلا اصلاح ...  بیشتر

58. اثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان

سعید سیف زاده؛ علیرضا مقدم خمسه؛ جهانفر دانشیان؛ حمیدرضا زاکرین؛ علیرضا ولدآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.327169.2582

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، اجزای عملکرد، عملکرد دانه و اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک هیبریدهای جدید آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت دو سال زراعی (94-1393 و 95-1394) در مزرعه واقع در بخش دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج اجرا ...  بیشتر

59. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به تعدیل کننده‌های تنش در شرایط شور در تاریخ کاشت رایج و تاخیری

معصومه شنوایی زارع؛ محمد آرمین؛ حمید مروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.329260.2603

چکیده
  امروزه استفاده از تعدیل کننده‌های تنش به عنوان یک راهکار مفید و کم‌هزینه برای کاهش اثرات تنش‌های محیطی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر نوع تعدیل کننده مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور در دو تاریخ کشت متفاوت، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

60. تأثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون

محمدعلی اسماعیلی؛ حبیب الله رنجبر؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.322289.2539

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون آزمایشی در سال زراعی 1396 در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران در آمل اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های دوبارخردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا ...  بیشتر

61. بررسی تأثیر سولفات ‎روی و منگنز بر بهبود صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

قربان خدابین؛ زین العابدین طهماسبی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ اسماعیل بخشنده؛ مژده ‎سادات خیاط ‎مقدم؛ شهریار کاظمی؛ مهسا رفعتی آلاشتی؛ علی حیدرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.334740.2645

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و محلول‎پاشی سولفات‎روی و منگنز بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ‏های کلزا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل کرت خردشده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی طی دو سال (97-1396 و 98-1397) در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در دو سطح (آبیاری کامل (شاهد) و قطع ...  بیشتر

62. بررسی شاخص‌های انتقال مجدد درگندم تحت تأثیر تراکم کاشت و مقادیر کود نیتروژن

حمیدرضا سارلی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ رحمت اله محمدی گنبد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.327287.2584

چکیده
  این آزمایش به‌منظور مطالعه تأثیر تراکم بذر در زمان کاشت و مقادیر مختلف کاربرد کود نیتروژن بر شاخص‌های انتقال مجدد گندم (رقم قابوس) در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گنبدکاووس به مدت دو سال (98-1397 و 1399-1398) در سه تکرار و به‌صورت اسپلیت-پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام گردید. در کرت‌های اصلی، سطوح نیتروژن خالص ...  بیشتر

63. تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌‌های مرفوفیزیولوژیک و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در پاسخ به کاربرد پتاسیم

مهدی کیخا ژاله؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ احمد قنبری؛ حمید رضا فنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.330328.2610

چکیده
  به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی و کاربرد پتاسیم بر عملکرد و ویژگی‌های مورفیزیولوژیک گلرنگ (گلدشت) تحت شرایط آبیاری با آّب شور ( 6 دسی زیمنس بر متر)، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک در سال زراعی 98-1397 اجرا ‌گردید. تنش خشکی به عنوان کرت اصلی ...  بیشتر

64. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد بذر ژنوتیپ‌های مختلف کدو آجیلی (Cucurbita sp.) در کشت پاییزه استان هرمزگان

حامد حسن زاده خانکهدانی؛ مشهید هناره اشکه سو؛ سیده سمیه شفیعی ماسوله؛ محمدجواد زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.331873.2620

چکیده
  با توجه به اهمیت غذایی بذر کدو آجیلی و ارزش تجاری آن، به‌منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد بذر ژنوتیپ‌های مختلف کدو آجیلی در کشت پاییزه استان هرمزگان، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 30 ژنوتیپ کدو جمع‌آوری‌شده از شهرستان‌های مختلف استان آذربایجان غربی، گلستان و اصفهان در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب، طی ...  بیشتر

65. تاثیر محدودیت آبی، کودهای زیستی و نانوسیلیکون بر محتوای اسمولیت‌های سازگار و صفات بیوشیمیایی تریتیکاله

ژیلا نظری؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی؛ سارا محمدی کله‌سرلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.333768.2639

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر محدودیت آبی، کودهای زیستی و نانوسیلیکون برمحتوای اسمولیت‌های سازگار و صفات بیوشیمیایی تریتیکاله، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح آبیاری آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد، ...  بیشتر

66. اثر سطوح مختلف کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا (Galega officinalis L.)

فریناز انگوتی؛ حسن نورافکن؛ سکینه سعیدی سار؛ اسد اسدی؛ راهله ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.329753.2607

چکیده
  آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کیتوزان و اسید‏سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا در شرایط مزرعه‏ای در قالب طرح کاملh تصادفی بصورت فاکتوریل در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در طی سال زراعی 1398 انجام شد. تیمارها شامل محلول‏پاشی اسید‏سالیسیلیک (5/0، 1، 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر)، سطح ...  بیشتر

67. مدل سازی جوانه زنی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L) تحت تاثیر دما و پتانسیل آب : مدل هیدروترمال تایم

محسن زعفرانیه؛ آرمان آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.332131.2624

چکیده
  این مطالعه درآزمایشگاه دانشگاه ولی عصر در سال 1399 در قالب طرح کاملإً تصادفی با چهار تکرار به منظور کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه گوار نسبت دما (تیمارهای دمایی 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی‌گراد) و تنش خشکی (پتانسیل آب 2،0/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- مگاپاسگال ایجاد شده بوسیله پلی اتیلن گلایکول 6000) انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که مدل بتا ...  بیشتر

68. بررسی تأثیر پوتریسین و 24- اپی‌براسینولید در تغییر فعالیت آنزیم‌های ضد اکسنده جهت تحمل به تنش خشکی در گیاه ریحان

فرشته دارابی؛ نصرت اله عباسی؛ محمدجواد زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.314936.2487

چکیده
  هدف آزمایش بررسی و ارزیابی تأثیر پوتریسین و24- اپی‌براسینولید در تغییر فعالیت آنزیم‌های ضد اکسنده جهت تحمل به تنش خشکی در گیاه ریحان بود. طرح به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های زراعی 97- 1396 و 98-1397در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل ...  بیشتر

69. ارزیابی پایداری عملکرد تعدادی از لاین‌های خیار (Cucumis sativus L.) در کشت‌های بهاره و پاییزه

عاطفه بیلری؛ جمالعلی الفتی؛ مسعود اصفهانی؛ نادر پیرمرادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.322875.2545

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد ژنوتیپ‌های خیار در دو فصل کشت و شناسایی ژنوتیپ‌های خیار با پایداری عملکرد بالا اجرا شد. پژوهش در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و در دو فصل پاییز و بهار با ۹ ژنوتیپ (لاین) خیار در سه تکرار انجام شد نتایج نشان داد که از ...  بیشتر

70. اثرات محلول‌پاشی برگی با نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم و اسید بوریک بر کاهش ترکیدگی قبل از برداشت نارنگیʼپیجʻ

بابک عدولی؛ بیژن مرادی؛ محمد علی شیری؛ معصومه کیااشکوریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.333003.2632

چکیده
  ترکیدگی قبل از برداشت میوه مرکبات نابسامانی فیزیولوژی می‌باشد که با کاهش مقدار محصول قابل عرضه به بازار، خسارت قابل توجهی را به تولیدکنندگان ارقام حساس وارد می‌کند. مدیریت درست تغذیه درختان و توجه ویژه به سه عنصر کلیدی پتاسیم، کلسیم و بور که در استحکام دیواره‌های سلولی و یکپارچگی پوست میوه نقش دارند، می‌تواند در کاهش شدت ترکیدگی ...  بیشتر

71. مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیک، رشدی و عملکرد کنجد به کاربرد نانو کود پتاسیم، محلول‌پاشی اسید فولویک و کیتوزان تحت تنش خشکی

امیر میزانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ شهرام رضوان؛ محمد عابدینی اسفهلانی؛ علی دماوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.331235.2618

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیک، رشدی و عملکرد کنجد به کاربرد نانو کود پتاسیم، کیتوزان و اسید فولویک تحت تنش خشکی، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، خشکی به‌عنوان عامل اصلی (آبیاری کامل، قطع ...  بیشتر

72. تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک و عملکرد سیاهدانه تحت سطوح مختلف آبیاری

مونا آروند؛ یوسف سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.332375.2629

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سیاهدانه، آزمایشی به صورت کرت‌های دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در بهار سال ۱۳۹۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان اجرا شد. سطوح آبیاری شامل آبیاری به میزان ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و ۷۰ درصد ...  بیشتر

73. تأثیر پرایمینگ و پوشش‌دهی بذر بر شاخص‌های سبز شدن، ریخت‌شناسی ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج

شهرام نظری؛ مریم حسینی چالشتری؛ مهرزاد اله قلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.334299.2643

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ (پیش‌تیمار) و پوشش‌دار کردن بذر بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه برنج آزمایشی دو ساله در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) طی سال‌های 1399 و 1400 اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم برنج (هاشمی و گوهر) و پیش‌تیمار بذر ارقام برنج ...  بیشتر

74. اثر تغییر اقلیم بر پتانسیل عملکرد و بهره‏ وری آب ذرت علوفه ای در ایران

حسنا فیاضی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jci.2022.334981.2648

چکیده
  یکی از چالش‏های مهم مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی، تغییر اقلیم جهانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده بر عملکرد و بهره‏وری آب ذرت علوفه‏ای (Zea mays L.) در ایران انجام شد. برای پیش‏بینی تغییر اقلیم در آینده (2050 میلادی) از دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 و از داده‏های هواشناسی در سال‏های 1394-1380 به‏عنوان دوره مبنا استفاده ...  بیشتر