1. تحمل به تنش رطوبتی سیب زمینی رقم آتوسا در مقایسه با ارقام آگریا و مارفونا

امیر هوشنگ جلالی؛ احمد موسی پور گرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

چکیده
  وقوع تنش‌های رطوبتی ناخواسته از جمله عوامل افت عملکرد سیب زمینی در سال‌های اخیر بوده است. به منظور بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سیب زمینی، پژوهشی در سال 1398 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رزوه، واقع در شهرستان چادگان انجام شد. برای انجام پژوهش از آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ...  بیشتر

2. مقایسه عمر گلجایی و کیفیت ژربرا در محلول محافظ حاوی اسانس‌های گیاهی و ترکیبات شیمیایی

حنیفه سید حاجی زاده؛ زهره مانی؛ فتانه یاری؛ فهیمه قلی زاده وکیل کندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

چکیده
  عدم تعادل آبی و مسدود شدن آوند‌ها عامل اصلی عمر گلجایی کوتاه ژربرا می-باشد. به منظور بررسی پتانسیل اسانس‌های گیاهی در محلول‌ محافظ به جای ترکیبات شیمیایی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل محلول‌های گلدانی حاوی 8-هیدروکسی کوئینولین سولفات (صفر و ppm 100) و اسانس آویشن و مرزه (ppm 500 و 250) بودند. ...  بیشتر

3. بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا بر برخی پایه‌های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ بهروز شیران؛ بهرام بانی نسب؛ رودابه راوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

چکیده
  این آزمایش جهت مقایسه مقاومت پایه‌های مختلف پسته تلقیح‌شده با مایکوریزا در برابر تنش شوری و خشکی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش از گونه قارچ فونلیفورمیس موسه‌آ و چهار پایه پسته شامل بادامیریز زرند، قزوینی، سرخس و UCB1 استفاده شد. آزمایش تنش خشکی در چهار سطح 100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی، و آزمایش تنش شوری ...  بیشتر

4. نقش عصاره مخمر درکاهش اثرات تنش خشکی در مطالعه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه لوبیا چشم بلبلی

سحر کرامتی؛ احمد غلامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

چکیده
  به منظور بررسی محلول‌پاشی عصاره مخمر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا چشم‌بلبلی(Vigna sinensis L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود (واقع در بسطام)، تحت تیمارهای تنش خشکی و محلول‌پاشی عصاره مخمر به اجرا درآمد. تنش خشکی ...  بیشتر

5. بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه‌ای، مورفولوژیک ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج در شرایط کشت مستقیم

محمد خادمی؛ فایزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ محمد علی اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات سبز شدن، رشد مورفولوژیک ریشه و روند فنولوژیک برنج در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل دو رقم طارم هاشمی و شیرودی و پیش‌تیمار در پنج سطح شامل هیدروپرایمینگ (به مدت 48 ساعت)، کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم (پتانسیل ...  بیشتر

6. تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ حسن رومنجانی؛ شهرام مهری؛ ابوذر ابوذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

چکیده
  باتوجه به اقلیمی گرم و خشک استان خراسان جنوبی، انتخاب نوع محصول و تاریخ‌ کاشت مناسب اهمیت فراوانی دارد. دراین شرایط ارزن مرواریدی هیبرید نوتریفید (Pennisetum americanum var. nutrifeed) می‌تواند به عنوان یک علوفه ارزش‌مند در تناوب با سایر گیاهان قرار گیرد. این آزمایش در سال زراعی 1397-1396 به صورت کرت‌های 2 بار خرد شده نواری در زمان در مزرعه تحقیقاتی ...  بیشتر

7. بررسی برخی اسیدهای چرب و شاخص های نیتروژن بر اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر کلزا

مهدی طاهری اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب شهری و باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر شاخص های نیتروژن و اسید های چرب، آزمایشی طی سال های زراعی 96-1395 و 97- 1396 در شرکت آب و فاضلاب جنوب تهران انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (شاهد، تلقیح با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپریلیوم) ...  بیشتر

8. بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان

جهانفر دانشیان؛ فرناز شریعتی؛ نادیا صفوی فرد؛ عبداله حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

چکیده
  تأثیر تنش کم آبی بر کیفیت روغن و عملکرد دانه 11 ژنوتیپ هیبرید آفتابگردان در کرج در سال‌های 1391 و 1392 بررسی شد. به این منظور سه آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار برای اعمال تیمارهای تنش کم آبی در نظر گرفته شد. آزمایش‌های آبیاری مطلوب، تنش متوسط و شدید به‌ترتیب بر اساس60، 120 و 180 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس ...  بیشتر

9. ارزیابی اثرات کاربرد 6-بنزیل آمینوپورین برتولید ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی

لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

چکیده
  به‌‌منظور بررسی امکان افزایش عملکرد دانه و درصد روغن‌ گلرنگ با کاربرد سیتوکنین، پژوهشی به ‌صورت طرح اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهارتکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال‌های زراعی 1397-1396 و 1398-1397 اجرا شد. در این پژوهش سطوح آبیاری شامل آبیاری مطلوب و تنش خشکی در کرت‌های اصلی و ارقام ...  بیشتر

10. تاثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای

اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر تیمار کود نیتروژن و تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای در سیستم‌های مختلف خاک-ورزی، آزمایشی در مزرعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1397 انجام شد. این آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. خاک‌ورزی به عنوان عامل اصلی در دو سطح (حفاظتی و مرسوم)، ...  بیشتر

11. تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی نخودفرنگی و اسفناج بر عملکرد و شاخص‌های رقابت

مجتبی صالحی شیخی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید محمداسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رقم نخودفرنگی و نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی بر عملکرد و شاخص‌های رقابت نخودفرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد. فاکتورهای آزمایش، نسبت‌های کشت مخلوط در نه سطح شامل کشت خالص نخودفرنگی، کشت خالص ...  بیشتر

12. تأثیر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و کود نیتروژن بر عملکرد، غلظت و ترکیب نشاسته و روغن دانه ذرت

غلام عباس اکبری؛ مریم رحیمی جهانگیرلو؛ ایرج اله دادی؛ سعید صوفی زاده؛ دیوید پارسنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

چکیده
  مطالعات انجام شده برای ارزیابی کیفیت ذرت دانه‌ای به دلیل کاربردهای فراوان آن در صنایع غذایی، خوراک دام و تولید اتانول قابل توجه هستند. بنابراین، این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت و ترکیبات نشاسته و روغن در دانه ذرت در پاسخ به ارقام مختلف (KSC704 و KSC260)، تاریخ کاشت (31 خردادماه و 31 تیرماه)، فواصل آبیاری (12 روزه و 6 روزه) و میزان کود نیتروژن (0 ...  بیشتر

13. میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد نخود و عدس دیم در ایران

راحله عرب عامری؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  تحلیل خلأ عملکرد یک تخمین کمی از امکان افزایش در ظرفیت غذا برای یک ناحیه مشخص را فراهم می‌آورد که یک جزء مهم در طراحی راهبرد‌های تأمین غذا در مقیاس منطقه‌ای، ملی و در سطح جهانی است. در این راستا تحقیقی به منظور میزان و چگونگی پراکنش خلأ عملکرد محصول نخود و عدس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1395-1397 انجام گرفت. در این ...  بیشتر

14. اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم منطقه گنبدکاووس

محمد صالح روان؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ علی نخ زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس در دو سال‌ زراعی 96-1395 و 97-1396 انجام شد. فاکتور نخست تراکم در چهار سطح 200، 300، 400 و 500 دانه در مترمربع و فاکتور دوم ارقام جو شامل فردان، خرم، ماهور و صحرا بود. بیش‌ترین ...  بیشتر

15. بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری

مهدیه شیخعلیان؛ یوسف سهرابی؛ فرزاد حسین پناهی؛ امیرحسین شیرانی راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر بر‌همکنش سدیم نیتروپروساید و تنش خشکی بررنگیزه‌های فتوسنتزی و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا آزمایشی طی دو سال زراعی (95-1394 و 96-1395) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از سه تیمار ...  بیشتر

16. اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه جنوب تهران

زینب کبری پیشوا؛ مجید امینی دهقی؛ امیر بستانی؛ امیرمحمد ناجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال زراعی 1396-1395 انجام گرفت. در این آزمایش کرت اصلی شامل ...  بیشتر

17. تاثیر محلول‌پاشی با اسیدآسکوربیک، اسید سالیسیلیک و متانول بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کاهش خسارت تاخیر کاشت کلزا

سیداحمد کلانتراحمدی؛ جهانفر دانشیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  این آزمایش به صورت کرت‏های یک‌بار خرد شده در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (1392-94) در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در کرت‌های اصلی سه تاریخ کاشت 15 آبان، 5 آذر و 25 آذر و در کرت‌های فرعی اسید آسکوربیک با غلظت 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر، سالیسیلیک اسید با غلظت ...  بیشتر

18. جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست زعفران و بررسی اثر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی

مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر دو جدایه قارچ‌ میکوریزای موجود در ریزوسفر زعفران بر عملکرد گل زعفران و جذب عناصر غذایی، مطالعه‌ای به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در طی سال‌های 99-1396 در مؤسسه تحقیقات خاک و آب واقع در شهرستان کرج اجرا شد. تیمارها شامل: رژیم آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر

19. پیامد شیوه‌های کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی بر شمار باکتری‌ها و قارچ‌های پیرامون ریشه، شناسه‌های رشدی و شمار گره بر ریشه‌های گیاه نخود

مهدی رشتبری؛ علی اکبر صفری سنجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  در این پژوهش پیامد شیوه‌های گوناگون کاربرد پادزیست‌های پرکاربرد در کشاورزی (جنتامایسین، اکسی تتراسایکلین و پنی سیلین) در میزان‌های گوناگون بر شناسه‌های رشد اندام هوایی و ریشه‌ای گیاه نخود (Cicer arientum L.)، و شمار گره ریزوبیومی و فراوانی همه باکتری‌ها، همه قارچ‌ها و باکتری‌های روده‌ای در خاک پیرامون ریشه گیاه پس از 60-روز رشد در گلخانه ...  بیشتر

20. اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کلزا

مژده سادات خیاط مقدم؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و محلول‎پاشی سیلیکات‎پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‏های بهاره کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های زراعی مدت 96-1395 و 97-1396 درمزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. عامل آبیاری در دو سطح آبیاری ...  بیشتر

21. ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست

عباس کشته گر؛ مهدی دهمرده؛ بهروز کشتگر؛ احمد قنبری؛ عیسی خمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به منظور ارزیابی تولید خربزه مشهدی رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی‌کمپوست، این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی 1399 به صورت دو طرح جداگانه در دو شهرستان فریمان و زهک انجام شد. کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود (شاهد)، کود گاوی، کود گوسفندی، ...  بیشتر

22. ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی

رضا فاطمی دوین؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ حسین مقدم؛ بابک متشرع زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و آلی بر کارایی مصرف نور درکشت مخلوط ذرت با لوبیا، آزمایشی به‌صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرنده سیستم‌های مختلف کودی در چهار سطح:شامل 30 کیلوگرم در هکتار اوره، ازتوباکتر، ورمی کمپوست، ازتوباکتر + ورمی کمپوست و کرت‌های فرعی دربرگیرنده ...  بیشتر

23. اثر آسکوربیک اسید، سالسیلیک اسید و کود میکرو کامل نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا درشرایط تنش کم آبی

سیده نسرین حسینی؛ جلال جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و مصرف تعدیل کننده‌های تنش بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کینوا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار به‌صورت گلدانی در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد. فاکتور اول شامل تنش کم آبی در چهار سطح، تنش در مرحله رشد رویشی، تنش در مرحله رشد زایشی، ...  بیشتر

24. ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

محسن سیلسپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  به منظور بررسی اثرات کمپوست و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، تحقیقی با 9 تیمار در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل سه سطح مصرف کمپوست پسماند (صفر، 10 و20 تن در هکتار) و ...  بیشتر

25. تأثیر محلول‌پاشی محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گلرنگ درشرایط تنش خشکی

مهدی معتکفی؛ علی رضا سیروس مهر؛ محسن موسوی نیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  خشکی از مهم‌ترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان می باشد و شناخت راه‌های مقابله با تنش خشکی اهمیت زیادی دارد. آزمایش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر محرک رشد آلی و تنش خشکی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گلرنگ (رقم گلدشت) در سال96 در پژوهشکده تحقیقاتی چاه نیمه دانشگاه زابل به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه ...  بیشتر

26. تاثیر باکتری‌های حل کننده فسفات بر واکنش ارقام گندم نان به تنش گرمای انتهای فصل

اسما اصلانی؛ مهرو مجتبایی زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان کاهش اثرات منفی تنش گرمای انتهای فصل با استفاده از باکتری‌های حل‌کننده فسفات، این پژوهش در سال زراعی 98-1397 در مزرعه‌ای در هفتکل وابسته به دانشگاه آزادرامهرمز به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل‌تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح (اول آذر و 12 دی) و عامل فرعی به‌صورت ...  بیشتر

27. بررسی تاثیر محلول‌پاشی نانو ذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکی

اعظم فاطمی؛ پیام معاونی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مظفری؛ مهدی غفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

چکیده
  به‌ منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی نانو ذره منیزیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط خشکی آزمایشی بصورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 با سه تکرار در مزرعه واقع در بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح: ...  بیشتر

28. تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر چهار علف‌هرز خانواده شب بوئیان

احمد زارع؛ مائده ملک پور؛ مریم عربی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

چکیده
  مدل‌های رگرسیون ابزاری برای کمی‌کردن پاسخ جوانه‌زنی علف‌های هرز به دما می‌باشند. به منظور تعیین دمای کاردینال چهار علف‌هرز خانواده شب بوئیان (منداب (Eruca sativa Mill)، خردل‌ دروغینHirschfeldia incana (L) Lagreze-Fossat))، خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L) و خاکشیربدل (Erysimum repanduM L))، چهارآزمایش جداگانه با نه دما (5، 10، 15 ،20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سلسیوس) در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

29. بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پاسخ‏های بیوشیمیایی گیاه گلرنگ تحت تاثیر محلول پاشی ملاتونین در شرایط تنش خشکی

سیاوش حشمتی؛ غلام عباس اکبری؛ مجید امینی دهقی؛ کیوان فتحی امیرخیز؛ کیوان ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی ملاتونین بر گیاهان گلرنگ رشد یافته از بذور با کیفیت مختلف گلرنگ در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش مزرعه ای طی سالهای زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. طرح آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. عامل اصلی شامل دو ...  بیشتر

30. اجزای شیمیایی و خواص حشره‌کشی اسانس‌های مستخرج از چهار اکوتیپ زیره سبز روی ‏لاروهای کرم ساقه خوار ذرت

رضا صادقی؛ محمد رضا عشرتی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عسگر عباداللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

چکیده
  کرم‌ساقه‌خوار ذرت، ‏Sesamia cretica Led.‎، از آفات مهم ذرت و نیشکر در ایران می‌باشد‎.‎‏ خواص حشره‌کشی اسانس‌های ‏چهار اکوتیپ زیره سبز شامل فارس-سیوند (‏FS‏)،‎ ‎خراسان شمالی-شیروان (‏KS‏)،‎ ‎کرمان-کوهبنان (‏KK‏) و کرمان-رفسنجان ‏‏(‏KR‏) علیه لاروهای سن 4 کرم ساقه خوار ذرت در 4 تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی ...  بیشتر

31. ارزیابی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن بالنگوی شهری تحت شرایط کم آبیاری در واکنش به محلول‌‌پاشی براسینواستروئید

سعید ناصروفائی؛ یوسف سهرابی؛ پرویز مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

چکیده
  این تحقیق به‌‌منظور بررسی اثر براسینواستروئید بر برخی صفات فیزیولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه و روغن بالنگوی شهری تحت شرایط کم آبیاری به اجرا درآمد. آزمایش به‌‌صورت کرت‌‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ...  بیشتر

32. تأثیر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف

محمد یزداندوست همدانی؛ مختار قبادی؛ محمداقبال قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط مختلف آبیاری و با هدف شناسایی ترکیبات مؤثر در تخفیف اثرات خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به مدت ...  بیشتر

33. ارزیابی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های کنجد تحت شرایط مختلف رطوبت خاک

مجید غلامحسینی؛ فرهاد حبیب زاده؛ پریسا همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  بخش مهمی از موفقیت تولید در مناطق دارای تنش خشکی به جذب موثر آب توسط سیستم ریشه‌ای کارآمد وابسته است. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای آبیاری بر صفات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L)، آزمایشی در مزارع تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال‌های 1396 و 1397 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی ...  بیشتر

34. بررسی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ارقام مختلف جوتحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم

رحیم ناصری؛ میرزایی امیر؛ امین عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  به منظور بررسی نفش قارچ میکوریزا روی کارایی و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی جو دیم، آزمایشی صورت مزرعه‌ای در قالب فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سرابله، ایلام در سال زراعی 99-1398 اجرا گردید. تیمار‌های آزمایشی شامل عامل ارقام جو (محلی، ماهور، خرم و فردان) و تیمار ...  بیشتر

35. ارزیابی برخی ژنوتیپ ها و ارقام جدید پنبه برای تعیین ارزش زراعی و مصرف(VCU) در استان تهران(ورامین)

آیدین حمیدی؛ عباداله بانیانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ مرتضی عرب سلمانی؛ سعید بوربور؛ فرزاد کریمی؛ محمد سعیدی؛ اکرم مهاجر عباسی؛ نادر قریب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

چکیده
  آزمون تعیین ارزش زراعی و مصرف(VCU) برخی ژنوتیپ‌ها و ارقام جدید پنبه در استان تهران در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در ورامین در سال‌های1395 و 1396 اجرا شد. ژنوتیپ‌ها و ارقام مورد ارزیابی عبارت بودند از: 1- ورامین(شاهد)، 2- خرداد(شاهد)، 3- اولتان(رقم تجاری)، 4- 43259، 5-A-SJ2×349، 6-R7، 7-no. 210، 8-no. 221، 9- لئون (رقم تجاری جدید خارجی) ...  بیشتر

36. بررسی تاثیر سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک بر کیفیت و کمیت علوفه تاج‌خروس (رقم Cim) تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری

عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ سعید حیدرزاده؛ امیر رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

چکیده
  تاج خروس یکی از گیاهان علوفه‌ای مقاوم به تنش‌های محیطی است. این آزمایش طی دوسال در قالب بلوک کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در سه تکرار، شامل سطوح مختلف آبیـاری در 3 سـطح (آبیـاری بعـد از تخلیه 40 ،60 و 75 درصد آب قابل استفاده) به عنوان عامل اول و سیستم‌های مختلف کودی شامل کود زیستی (کود گاوی و کود فسفات بارور-2 )، شیمیایی (کود فسفر و نیتروژن)، ...  بیشتر

37. ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم دیم به تاخیر در زمان کاشت در شرایط مشهد

علیرضا خداشناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

چکیده
  به منظور ارزیابی عملکرددانه ژنوتیپ‌های گندم دیم در دو تاریخ کاشت و تعیین ارقام مناسب برای کاشت با تاخیر، آزمایشی به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده با سه تکرار طی دو سال زراعی 1396-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در مشهد به اجرا درآمد. عامل اصلی تاریخ کاشت در دو سطح پاییزه و انتظاری و عامل فرعی ژنوتیپ‌های گندم در 16 سطح (14 رقم و 2 لاین امیدبخش) ...  بیشتر

38. تأثیر الیسیتورها بر تنظیم اسمزی، پایداری غشاء، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس گیاه زوفا تحت تنش خشکی

عاطفه سادات موسوی؛ معصومه نعیمی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد الیسیتورهای کیتوزان و اسیدسالیسیلیک بر تنظیم اسمزی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت شرایط خشکی آزمایشی ، به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس در سال زراعی 97-96 اجرا شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل دور آبیاری ...  بیشتر

39. تأثیر محلول‌پاشی هورمون اکسین در دو رقم گلرنگ آبی در شرایط تنش خشکی

سید بصیر موسوی؛ سعید سیف زاده؛ حمید جباری؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

چکیده
  این تحقیق به-منظور بررسی واکنش دو رقم گلرنگ آبی به شرایط تنش خشکی و محلول‌‌‌پاشی هورمون اکسین، به‌‌صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 97-96 و 98-97 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش آبیاری در دو سطح بدون تنش خشکی و قطع آبیاری از ...  بیشتر