بررسی ضرایب ژنتیکی ارقام برنج برای کاربرد در مدل های شبیه سازی گیاه زراعی

شهرام نظری؛ مریم حسینی؛ سجاد رحیمی مقدم؛ محمد محمدی

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1085-1100

https://doi.org/10.22059/jci.2022.329050.2599

چکیده
  به‌منظور تعیین تفاوت­های فنولوژی برخی ارقام اصلاح­شده برنج برای کاربرد در مدل­های شبیه­سازی گیاه زراعی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال 1399 به­صورت بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار آزمایش شامل شش رقم برنج (رش، آنام، گوهر، SA1، SA6 و M7) بود. نتایج نشان داد که بالاترین سرعت نمو در مرحله ...  بیشتر

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های مرفولوژیک، عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکردگوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) در رفسنجان

محسن زعفرانیه

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 933-945

https://doi.org/10.22059/jci.2022.325576.2565

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم  بوته بر ویژگی‌های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گوار، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت‌پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-98 و 98-99 انجام شد. در این آزمایش تاریخ‌های مختلف کشت به‌عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند و از تاریخ 15 فروردین‌ماه به‌صورت ماهیانه تا 15 ...  بیشتر

اثر تنش کم‏ آبی بر طول دوره رشد و فنولوژی برخی اکوتیپ‏های شاهدانه

صادق اسدی؛ حسین مقدم؛ حسنعلی نقدی بادی؛ محمدرضا نقوی؛ علی رضا سلامی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 577-563

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294173.2318

چکیده
  به‌منظور بررسی طول دوره رشد اکوتیپ‏های مختلف شاهدانه و پاسخ این اکوتیپ‏ها به تنش کم‏آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1395 انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و عامل اکوتیپ با 12 سطح (ارومیه، سنندج، تبریز، دشت مغان، رشت، خمین، ...  بیشتر

کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه

جعفر پوررضا؛ افشین سلطانی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 347-359

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60418

چکیده
  به‏منظور بررسی تولید و زوال برگ در بوته گندم، دو آزمایش مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، با عرض جغرافیایی 31 درجه و 16 دقیقة شمالی و طول جغرافیایی 49 درجه و 36 دقیقة شرقی و ارتفاع 151 متری از سطح دریا، در دو سال زراعی 86-1385 تا 87-1386 اجرا شد. نتایج نشان داد در مرحله ...  بیشتر

بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1049-1062

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55150

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر سرعت نمو مراحل مختلف رویشی و زایشی کلزا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 اجرا شد. با تأخیر در کاشت، طول دورۀ رویشی و زایشی به­طور خطی کاهش یافت. رابطۀ بین میانگین دما با طول دورۀ نمو، برای دورۀ کاشت تا سبز شدن و سبز شدن تا شروع غنچه­دهی توانی منفی، شروع غنچه­دهی ...  بیشتر