کلیدواژه‌ها = رشد رویشی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 423-434

بابک بحرینی‌نژاد؛ علی اشرف جعفری؛ زهرا جابرالانصار


3. تأثیر پایه‌های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و جذب عناصر معدنی لایم‏کوآت

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-112

حسین صادقی؛ مونا کربلائی علی؛ حمید هادی زاده فیروزجایی


4. بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 671-686

فریبا رضایی آدریانی؛ آیت اله رضایی؛ اورنگ خادمی؛ یاور شرفی


5. ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 245-258

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان