اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک کینوا

مصطفی ابراهیمی کیا؛ متین جامی معینی؛ حمید مروی؛ یوسف هاشمی نژاد؛ محمد قاسم زاده گنجه ای

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 481-496

https://doi.org/10.22059/jci.2021.314379.2483

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد کینوا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در سبزوار انجام شد. عوامل موردمطالعه شامل فاصله ردیف کاشت در سه سطح 25، 50 و 75 سانتی‌متر و مقدار مصرف نیتروژن در چهار سطح صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد ...  بیشتر

تأثیر سیلیکون بر ویژگی‌های کمی و فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت رژیم های آبیاری

محمدرضا کیمیایی؛ علی رضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 631-643

https://doi.org/10.22059/jci.2022.322842.2544

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر رژیم­های آبیاری و محلول­پاشی سیلیکون بر ویژگی‌های کمی و فیزیولوژیک گاوزبان، آزمایشی به­صورت اسپلیت­پلات و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل (زهک) اجرا شد. تیمارها شامل رژیم­های آبیاری در سه سطح (90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) به­عنوان ...  بیشتر

تاثیر جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس

نرگس خاتون جوکار؛ معظم حسن پور اصیل

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 183-198

https://doi.org/10.22059/jci.2020.296530.2341

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف جیبرلیک اسید و ورمی­کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس شیراز پژوهشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی که شامل 12 تیمار و هر تیمار دارای سه تکرار و برای هر تکرار چهار گلدان در شرایط گلخانه در نظر گرفته شد. فاکتور اول، ورمی­کمپوست در چهار سطح صفر (شاهد)، 10، 15 و 20 درصد حجم خاک گلدان که شامل کوکوپیت ...  بیشتر

بررسی واکنش صفات بیوشیمیایی و محتوای نسبی آب دو رقم گندم نان و ماکارونی به محلول‌پاشی سیلیکون تحت شرایط تنش آبی

سودابه رضابیگی؛ احسان بیژن زاده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22059/jci.2020.286091.2249

چکیده
  به‌ منظور بررسی تاثیر سیلیکون بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی تحت شرایط تنش آبی پایان فصل، پژوهشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 97-1396 با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل رژیم آبیاری ...  بیشتر

تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف

سالار دارابی؛ ناصر قادری؛ آریو امامی فر

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56552

چکیده
  انگور رقم ‘رشه’ در استان کردستان به‌صورت دیم کشت می­گردد. شرایط میکروکلیما تأثیر زیادی بر کیفیت انگور می­گذارد. اطلاعات در رابطه با تغییر در ترکیبات حبه انگور در شرایط تغییرات آب و هوایی محدود است. لذا پژوهشی جهت بررسی اثر چهار مکان شیب جنوبی و شمالی و دو ارتفاع بالا و پایین بر برخی خصوصیات کیفی انگور رقم ‘رشه’ با سه ...  بیشتر

اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور

رضا فیفائی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ بهروز گلعین؛ یوسف حمیداوغلی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 939-952

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55142

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر خشکی بر مقدار برخی ترکیبات در دانهال‌های نوسلار شش‌ماهۀ پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)، ترویرسیترنج(Citrus sinensis Osbec. × Poncirus trifoliata Raf.) ، نارنج(Citrus aurantium L.) ، سیتروملو(Citrus paradisi M. × Citrus sinensis Osbec.)  و نارنگی کلئوپاترا (Citrus reshni L.)، آزمایشی در مؤسسۀ تحقیقات مرکبات رامسر، در سال 1393 انجام گرفت. این پژوهش، به‌صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر

تأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در رژیم های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ کدوی پوست‌کاغذی

معصومه نعیمی؛ غلام علی اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ طاهره حسنلو؛ غلام عباس اکبری؛ مهدیه امیری نژاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 635-647

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54375

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد زئولیت و محلول­پاشی سلنیم در رژیم­های مختلف رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانۀ گیاه دارویی کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، در منطقۀ تاکستان واقع در استان قزوین طی سال­­ 1389 به اجرا درآمد. عامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری ...  بیشتر

تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 259-270

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53042

چکیده
  بیوسنتز رنگیزه‌های گیاهی به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه شدت نور قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت‌های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی ...  بیشتر