اثر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی برنج

نعمت اله صداقت؛ عباس بیابانی؛ مرتضی نصیری؛ الهیار فلاح؛ ناهید فتحی

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1051-1067

https://doi.org/10.22059/jci.2022.326144.2572

چکیده
  آب نقش بسیار مهمی در گیاه  برنج دارد و به‎منظور بررسی اثر روش­های­ آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد برنج، آزمایشی به‌صورت کرت­های‌ خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار و دو عامل شامل روش­های آبیاری در سه سطح (غرقابی، تناوبی خشکی و رطوبت و اشباع) در کرت­های اصلی و محلول‌پاشی با عناصر غذایی در ...  بیشتر

اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم

خدیجه شهسوارپور لنده؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 235-247

https://doi.org/10.22059/jci.2018.230989.1708

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر باکتری بومی‌ فزآینده رشد Enterobacter sp. بر برخی صفات رویشی و عملکرد شلتوک برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) آزمایشی در یکی از مزارع روستای آقاملک شهرستان بابل در سال 1395 انجام شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل شش سطح کود سولفات پتاسیم (0، 25، 50، 75، 100 و 125 کیلوگرم ...  بیشتر

مقایسه صفات زراعی چهار رقم برنج در نظام‌های کاشت در منطقه نکا

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53039

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی ارقام برنج در نظام‌های کاشت تغییریافته اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های‌ خردشده در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعة پژوهشی واقع در شهرستان نکا طی سال‌های 1390 و 1391 اجرا شد. نظام‌های کاشت رایج منطقه، بهبودیافته و تشدید (تقویت)‌شده[1]، عامل اصلی؛ و ارقام پابلند سنگ طارم و طارم هاشمی و ...  بیشتر