کلیدواژه‌ها = شاخه فرعی
تعداد مقالات: 2
1. اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 621-634

مریم سلطانیان؛ علی تدین؛ سیف اله فلاح


2. بررسی اثر خُرداقلیم‌ تونل‌های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 431-443

اسماعیل حاتمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ ویدا چالوی؛ حاتم حاتمی