کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 245-258

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


3. ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 893-909

محمدرضا زارع بوانی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد؛ اکبر فرقانی


5. تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 749-763

معصومه پوراسماعیل؛ جلال رستگار؛ مهدی زنگی آبادی


6. تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 517-529

مهسا زارعی؛ محمود رضا تدین؛ علی تدین


7. بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 155-169

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی


8. تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 31-41

امیر هوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری


9. بررسی واکنش واریته های مختلف گندم نان به شوری آب آبیاری

دوره 11، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 1-10

داود افیونی؛ علی رضا مرجوی