پتانسیل سویه‌های بومی تریکودرما درکاهش اثرات نامطلوب شوری در گیاهچه‌های بادمجان

نوشین درخشان؛ حسین علایی؛ روح اله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی؛ اصغر رحیمی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22059/jci.2022.338426.2673

چکیده
  شوری می‏تواند مانع جذب یون‏های معدنی خاک به‌علت اثر منفی یون سدیم و به‌هم‌خوردن تعادل یونی ‏شود، اما استفاده از ترکیبات زیستی تریکودرما می‌تواند سبب بهبود رشد در شرایط تنش شوری ‏شود. به‌منظور بررسی اثر چهار استرین تریکودرما‌ مقاوم به شوری بر شاخص‏های رویشی و جذب عناصر معدنی گیاهچه‏های بادمجان در شرایط تنش آزمایشی به‌صورت ...  بیشتر

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به تعدیل‌کننده‌های تنش در شرایط شور در تاریخ کاشت رایج و تأخیری

معصومه شنوایی زارع؛ محمد آرمین؛ حمید مروی

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1101-1116

https://doi.org/10.22059/jci.2022.329260.2603

چکیده
  امروزه استفاده از تعدیل‌کننده­های تنش به‌عنوان یک راه‌کار مفید و کم­هزینه برای کاهش اثرات تنش‌های محیطی مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است. به‌منظور بررسی اثر نوع تعدیل‌کننده مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور در دو تاریخ کشت متفاوت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا

فائزه حیدری؛ جلال[ جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 587-600

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293593.2309

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی تعدیل اثرات منفی تنش شوری با برگ­پاشی کودهای نانو، به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه به‌صورت گلدانی اجرا شد. فاکتور اول تنش شوری با آب دریاچه ارومیه در سه سطح (صفر، 16 و 32 دسی­زیمنس بر متر) و فاکتور دوم نانوکود در پنج سطح (کلسیم، سیلیسیوم، ...  بیشتر

ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 371-381

https://doi.org/10.22059/jci.2018.235780.1760

چکیده
  ترکیب پایه و پیوندک و سطح شوری می‌تواند واکنش‌های بیوشیمیایی بادام را در شرایط تنش شوری تحت تأثیر قرار دهد. به منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر تغییرات بیوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام، آزمایشی با دو عامل ژنوتیپ در 4 سطح (’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 و پایه GF677 (بدون پیوند)) و شوری آب آبیاری ...  بیشتر

ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 245-258

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56561

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات تنش شوری بر ویژگی­های رشدی دو رقم زیتون ‘زردʻ و ‘میشنʻ، آزمایشی طی سال­های 94-1393 با پنج سطح شوری کلرید سدیم (صفر، 4، 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک در گلخانه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گردید. در این آزمایش، اثر شوری بر کلیه صفات رشدی در هر دو رقم مورد مقایسه، ...  بیشتر

ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای

محمدرضا زارع بوانی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد؛ اکبر فرقانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 893-909

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55139

چکیده
  به‌منظور مقایسۀ ارقام مختلف فلفل از نظر تحمل به شوری در مرحلۀ گیاهچه و شناسایی شاخص مناسب برای ارزیابی تحمل به شوری فلفل در این دوره، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سیستم هیدروپونیک در سال 1392 در محل گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به اجرا در آمد. دو سطح شوری (صفر ...  بیشتر

اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 197-216

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54798

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و غلظت عناصر غذایی در برگ و ریشه‌های تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام، آزمایشی با دو عامل ژنوتیپ در چهار سطح شامل ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوندشده روی پایۀ GF677و پایۀ GF677 و شوری آب آبیاری در پنج سطح شامل غلظت‌های صفر، 2/1، 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در لیتر کلرید سدیم (به‌ترتیب با ...  بیشتر

تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه

مهسا زارعی؛ محمود رضا تدین؛ علی تدین

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 517-529

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53255

چکیده
  پژوهشی مزرعه‌ای به منظور بررسی اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه شاهدانهتحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شرایط آب و خاک شور انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقة شمال‌شرق شهر اصفهان در سال ١٣٩١ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه اکوتیپ شاهدانة ‘اصفهان’، ‘ شیراز’ و ‘مشهد’ به‌عنوان ...  بیشتر

تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی

معصومه پوراسماعیل؛ جلال رستگار؛ مهدی زنگی آبادی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 749-763

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53275

چکیده
  در تحقیق حاضر، تحمل شوری برخی ژنوتیپ‌های نخود تیپ ‘کابلی’ در مرحلة رشد رویشی با کاربرد تیمارهای 7/1، 5/4 و 5/6 دسی‌زیمنس بر متر نمک کلریدسدیم بررسی شد. تیمارهای شوری با افزایش نمک کلریدسدیم به محلول هوگلند 2/1 تهیه شد که به‌عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شده بود. این آزمایش در قالب طرح کرت‌های خردشده به اجرا درآمد. فاکتور اصلی در این ...  بیشتر

بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 155-169

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36393

چکیده
  بهمنظور بررسی تأثیرات توأم تنش شوری حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پتانسیل‌های مختلف اسمزی (صفر، 3-، 6- و 9- بار) در دماهای متفاوت، 20، 25، 30 و 35 درجة سانتی‌گراد، با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

امیر هوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29499

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai) در شرایط شوری آب و خاک (به ترتیب 3/6 و 4/8 دسی زیمنس بر متر)، پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان طی سال های 1386 و 1387 انجام شد. سه رقم هندوانه ...  بیشتر

بررسی واکنش واریته های مختلف گندم نان به شوری آب آبیاری

داود افیونی؛ علی رضا مرجوی

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 1-10

چکیده
  به منظور تعیین تحمل به افزایش شوری آب آبیاری شش رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)، اثر سه سطح شوری آب آبیاری (چهار، هشت و 12 دسی زیمنس بر متر) بر ارقام پیشتاز، شیراز، مهدوی، مرودشت، کویر و روشن در ایستگاه رودشت اصفهان، در دو سال زراعی 79-1378 و 81-1380 طی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. ...  بیشتر