مطالعه ویژگی‌های حسی دانه های انار (Punica granatum L.) تحت تأثیر درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان

عارفه مزروعی؛ کرامت الله سعیدی؛ زهرا ایزدی؛ عبدالرحمان محمدخانی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 505-520

https://doi.org/10.22059/jci.2022.339074.2682

چکیده
  ازآنجایی‌که محصولات باغبانی برداشت‌شده قابلیت فساد­پذیری بالایی دارند، به‌کارگیری فنون مناسب جهت افزایش ماندگاری به‌منظور استفاده در تمام فصول سال و هم‌چنین صادرات ضروری است. پژوهش حاضر در سال 1400-1399 با هدف بررسی اثرات درون­پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر خصوصیات حسی و کیفی دانه انار در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت ...  بیشتر