پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی

یعقوب حبیب زاده؛ سکینه عبدی؛ رؤیا عابدی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 601-615

https://doi.org/10.22059/jci.2020.295344.2330

چکیده
  به­منظور ارزیابی و پهنه­بندی مناطق با بهره­وری بالا کشت چغندرقند براساس شاخص­های سیستم­ کشت، نوع کشت و روش‌های آبیاری تحقیقی در قالب طرح آشیانه­ای در استان آذربایجان­غربی در سال زراعی 97-1396 انجام شد. از 11 شهرستان استان و در هر شهرستان بسته به اقلیم از سه روستا و در هر روستا به‌صورت تصادفی از سه زارع پرسشنامه تکمیل و نمونه­برداری ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد، درصد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی شنبلیله و مرزه

سکینه عبدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22059/jci.2019.268917.2110

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد و اسانس شنبلیله و مرزه در کشت مخلوط و همچنین ارزیابی سودمندی زراعی و اقتصادی آن، آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال ۱۳۹۴ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای کشت با نسبت‌های 1:1، 2:1، 1:2، 2:2، 3:1، 1:3 (مرزه : شنبلیله) و کشت خالص شنبلیله و مرزه بود. ...  بیشتر