بررسی امکان کشت‌ پاییزه چغندرقند با استفاده از سایکوسل در شرایط اقلیمی پاکدشت

دلیر فیاضی پور؛ غلام علی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ فاطمه امینی؛ مرجان السادات حسینی فرد

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 822-809

https://doi.org/10.22059/jci.2021.312514.2468

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی امکان کشت و کاربرد سایکوسل بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکرد کیفی و کمی دو رقم چغندرقند (9597 و سوپریما)، انجام گرفت. به همین منظور، آزمایشی در سال زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به‌صورت کرت خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش ...  بیشتر

کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما

سحر بینش؛ غلام عباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ فاطمه امینی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 427-438

https://doi.org/10.22059/jci.2018.235431.1757

چکیده
  به‌منظور بررسی واکنش جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) به دما و تعیین دماهای کاردینال برای درصد و سرعت جوانه‌زنی، آزمایشی به‌صورت تجزیه‌ی مرکب در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و شش سطح دمایی (8، 15، 20، 25، 30 و35 درجه‌ی سانتی‌گراد) در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. در این تحقیق ...  بیشتر