برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران

ابراهیم عابدی قشلاقی؛ ولی ربیعی؛ مالک قاسمی؛ فرهنگ رضوی؛ جواد فتاحی مقدم

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60471

چکیده
  اطلاع از نیاز دمایی درختان میوه، آثار مهمی در تولید و تعیین نواحی مناسب برای پرورش آن‌ها دارد. این پژوهش به روش قلمه‌های تک‌جوانه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 95-1394 انجام شد. در این پژوهش نیاز سرمایی ارقام هایوارد، توموری و ژنوتیپ‌های طلایی نر و مادة کیوی، براساس ...  بیشتر

استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’

مالک قاسمی؛ مهسا هاشمی سجادی؛ ولی ربیعی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 717-724

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53271

چکیده
  بیماری تریستزا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی مرکبات است. گرمادرمانی یکی از روش‌های مدیریت این بیماری است که در این تحقیق استفاده شد. بدین منظور 36 اصله نهال پرتقال رقم ‘تامسون ناول’ در فیتوترون قرارگرفت. ابتدا، نهال‌ها از طریق پیوند، آلوده شدند. به‌منظور اطمینان از آلودگی گیاهان آزمون سرولوژیکی الایزا استفاده شد. نهال‌ها ...  بیشتر