مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده

عبدالحسین رضایی نژاد؛ احمد اسماعیلی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 663-674

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53266

چکیده
  در این پژوهش، ویژگی‌های پس از برداشت هشت رقم رز شاخه‌بریده (‘والنتاین’، ‘کینگ‌پراید’، ‘پریمادونا’، ‘بلک‌باکارا’، ‘ویکتوری’، ‘پاپاگایو’، ‘رویال‌باکارا’ و ‘یلوآیلند’) در پاییز 1387 در اتاقی با دمای 20 درجة سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 50 درصد و شدت نور 10 میکرومول بر مترمربع در ثانیه مطالعه شد. ...  بیشتر