ارزیابی تأثیر بستر، شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت چمن های رول تولید شده در شمال ایران

شهرام صداقت حور؛ لیلا خیرآبادی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 531-543

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56587

چکیده
  نظر به اهمیت چمن رول در جهت ایجاد بستری سبز در تمام فصول سال در کوتاه­ترین زمان، آزمایشی با هدف شناسایی بستر و گیاه پوششی مناسب با دو جنس چمن و گیاه پوششی دایکوندرا در کنار مخلوط بذری، به صورت آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور  بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل: شبکه کاشت (a1: توری پلاستیکی و a2:گونی پلاستیکی)، ...  بیشتر