آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

علی محمدی ترکاشوند؛ مریم میرحسینی مقدم؛ بهزاد کاویانی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 555-571

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53258

چکیده
  سرخس آزولا با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان گیلان در سطح تالاب‌ها و آبگیرهای منطقه از رشد مناسبی برخوردار است. با توجه به معضلات زیست‌محیطی تجمع آزولا، اثر کمپوست آزولا همراه با محلول غذایی به منزلة بستر مناسب در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه زینتی دراسنا در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان بررسی شد. تیمار شاهد بستر پیت- ...  بیشتر