اثر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گرانی‌اسمیت‘

صدیقه بهرامی؛ علی سلیمانی؛ فریبرز حبیبی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 517-529

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55197

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی برگی با ­اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوۀ سیب رقم ’گرانیاسمیت‘(Malus domestica L. cv. Granny Smith)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهرستان خرمدره در استان زنجان انجام گرفت. محلول‌پاشی اسید هیومیک در چهار سطح صفر، 5، 10 و 15 میلی‌گرم در لیتر روی درختان هشت‌سالۀ سیب ’گرانی‌اسمیت‘ ...  بیشتر

اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’

زبیده البرز؛ فریبرز حبیبی؛ سید نجم الدین مرتضوی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 241-255

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54804

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی قبل و پس از برداشت پلی‌آمین‌ها بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ (Alstroemeriaaurantica cv.Sukari)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو نوع پلی‌آمین (پوتریسین و اسپرمین) در چهار سطح (صفر، 5، 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر) انجام گرفت. تیمار 20 میلی‌گرم در لیتر پوتریسین و اسپرمین عمر گلجایی ...  بیشتر

سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای

مهری مشایخی؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 707-716

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53269

چکیده
  سازوکار تحمل تنش خشکی پایة GF677، هیبرید هلو و بادام (Prunus persica × Prunus amygdalus) در شرایط درون‌شیشه‌‌ای بررسی شد. گیاهچه‌های پایة GF677 به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین (BA) و 1/0 میلی‌گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) در چهار سطح خشکی صفر (شاهد)، 10، 20 و 30 گرم بر لیتر پلی‌اتیلن گلیکول 6000 (به ترتیب، ...  بیشتر

بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون‌شیشه‌ای

فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51374

چکیده
  فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایة مرکبات [نارنج (Citrus aurantium L.) و پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)] به تنش شوریدرون‌شیشه‌ای بررسی شد. ریزنمونه‌های هر دو پایه به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 9/8 میکرومولار بنزیل‌آدنین (BA) و 5/0 میکرومولار نفتالین‌استیک اسید (NAA) با غلظت‌های صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولار کلرید سدیم در 6 ...  بیشتر