تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه

جلال جلیلیان؛ رضا امیرنیا؛ اسماعیل قلی نژاد؛ سحر عباس زاده

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 625-637

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56625

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش تیمار بذر بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک رقم دیم مراغه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ارومیه، در سال۱۳۹۰ اجرا شد. در تحقیق حاضر، اثرات دو عامل در قالب کرت­های خرد شده با پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور­های مورد مطالعه عبارت بودند ...  بیشتر

تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله

پیمان محمدزاده توتونچی؛ رضا امیرنیا

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56548

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌ غربی در سال زراعی 1391 انجام شد. تیمارها شامل شاهد، محلول‌پاشی آهن، روی، منگنز، آهن + روی، آهن + منگنز، روی + منگنز ...  بیشتر