ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده

حمیده ایگدری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ احمد اصغر زاده

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 315-327

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60388

چکیده
  سرو‌ نقره‌ای (L. Cupressus arizonica) و سرو‌ بادبزنی (Thuja orientalis L.) از مهم‌ترین درختان همیشه‌سبز ‌زینتی مورد استفاده در فضای سبز ‌شهری می‌باشند. این مطالعه با هدف بررسی تحمل به انجماد این دو گونه گیاهی در شرایط کنترل‌شده در دو آزمایش مستقل با هشت سطح دمایی (شاهد، 10-، 15-، 20-، 25-، 30-، 35-، 40- درجه سانتی‌گراد) در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. ...  بیشتر