بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

شاداب فرامرزی؛ عباس یداللهی؛ حسن حاج نجاری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ سیما دامیار

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51938

چکیده
  بررسی شاخص‌های مورفولوژیک سیب­های گوشت قرمز ایرانی یک گام اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها می‌باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی، 17 صفت مورفولوژیک برای  هشت ژنوتیپ گوشت قرمز (‘حاجی قرمز’، ‘گوشت قرمز’، ‘عروس ‌گوشت قرمز’، ‘شاهرود-10’، پایه رویشی ‘B.9 ’، ‘قزوین-1’، ...  بیشتر

اثر سیستم تکثیری، جایگاه قلمه در ساقه و غلظت IBA بر ریشه‌زایی پایه‌های مالینگ مرتون 106 و 111

حسن حاج نجاری؛ محیالدین پیرخضری؛ داریوش آتشکار

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36383

چکیده
  کاربرد پایه‌های رویشی به منظور افزایش کمی و کیفی باغ‌های سیب ضروری است. آسان‌سازی فنون تکثیر پایه‌های رویشی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها اثر مثبت بر روند توسعة باغ‌های پایة مالینگ دارد. این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از سر‌شاخه‌های پایه‌های رویشی بالای محل پیوند و کاهش ضایعات پایه‌های سربرداری‌شده پس از پیوند و بررسی ...  بیشتر