کاربرد کود‌ های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌ های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای میوه طالبی رقم احلام در شرایط تنش خشکی

عبدالحمید زاهدیان؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ وحید عبدوسی؛ علی محمدی ترکاشوند

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22059/jci.2022.327834.2589

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و مصرف کود‌‌های بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‌‌های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی‌اکسیدانی و میزان قند میوه طالبی رقم احلام، آزمایشی در طول سال زراعی 97-96 به‌صورت کرت‌‌های خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی شهرستان خنج اجرا شد. فاکتور اصلی ...  بیشتر

مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب

حامد حسن زاده خانکهدانی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ ابراهیم ذاکری فرد ملاحسنی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35727

چکیده
  این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب طی دو سال متوالی اجرا شد. کرت‌های اصلی به روش کشت شامل کرتی (با آبیاری غرقابی) و جوی‌پشته‌ای (با آبیاری نشتی) و کرت‌های فرعی به چهار رقم پیاز پریماورا، وایت ارلی گرانو، HT3544 و HT3560 اختصاص یافتند. خزانه‌گیری در مهرماه انجام ...  بیشتر