نویسنده = عباس یداللهی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 729-741

شاداب فرامرزی؛ عباس یداللهی؛ محسن برزگر؛ قاسم کریم زاده


3. بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

شاداب فرامرزی؛ عباس یداللهی؛ حسن حاج نجاری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ سیما دامیار