اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

محراب مهری چروده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا ولدآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

https://doi.org/10.22059/jci.2022.346492.2736

چکیده
  این آزمایش، به‌منظور ارزیابی رشد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) رقم NC2 تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و سالیسیلیک اسید طی سال‌های 1398 و 1399 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان (ایستگاه تحقیقاتی کانرود آستارا) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ...  بیشتر

اثر کاربرد برگی منابع کودی روی و کلسیم بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی

فائزه چهره نورانی؛ پروانه راهداری؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمود اسدی؛ شادی کیابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

https://doi.org/10.22059/jci.2023.353009.2777

چکیده
  زمینه و هدف: کمبود روی یمی از عوامل بسیار مهم افت عملکرد بادام زمینی است و کاربرد کلسیم بریا بهینه‌سازی عملکرد بادام زمینی حیاتی می‌باشد. به‌منظور ارزیابی کاربرد برگی کودهای مختلف روی و کلسیم بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی (رقم NC2)، این مطالعه در سال‌های زراعی 1398 و 1399 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

تأثیر کاربرد تلفیقی کود های فسفره بر عملکرد دانه بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت

طاهره رضاپور کویشاهی؛ سعید سیف زاده؛ معرفت مصطفوی راد؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22059/jci.2022.324938.2561

چکیده
  این آزمایش به­منظور بررسی عملکرد دانه بادام­زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی در طی سال­های زراعی 1396 و 1397 به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات رشت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح کود فسفره (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات ...  بیشتر

اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت

لیلا علیزاد؛ معرفت مصطفوی راد؛ کیوان آقائی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 533-545

https://doi.org/10.22059/jci.2018.242936.1842

چکیده
  این آزمایش به‌منظور ارزیابی اثر منابع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در سال زراعی 1396- 1395 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل منابع کود نیتروژن، 15 تن ورمی‌کمپوست، 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تغذیه تلفیقی ورمی‌کمپوست (هفت و ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن

سید امید سید نوری؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمدحسین انصاری

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 805-820

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56653

چکیده
  به­منظور ارزیابی عملکرد دانه و اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی تحت تأثیر کشت مخلوط با ذرت و مقادیر مختلف نیتروژن، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار در رشت، در سال زراعی 94-1393 انجام شد. مقادیر مختلف کود نیتروژن شامل صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار به­عنوان فاکتور اصلی و کشت خالص ذرت و بادام ...  بیشتر

اثر برخی سویه‌های باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان در مقادیر مختلف کود فسفره

طاهره رضاپور کویشاهی؛ محمد حسین انصاری؛ معرفت مصطفوی راد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 801-814

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54387

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر برخی سویه­های باکتری حل­کنندة فسفات بر عملکرد و خصوصیات زراعی مهم لوبیای محلی گیلان تحت تأثیر مقادیر مختلف کود فسفره، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات با طرح پایة بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار، در مزرعة آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (رشت) در سال زراعی 1393 اجرا شد. مقادیر کود فسفره شامل ...  بیشتر

تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا

معرفت مصطفوی راد؛ اسماعیل جدیدی؛ تقی بابایی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 627-639

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53263

چکیده
  آزمایش حاضر به‌منظور ارزیابی عملکرد و صفات کیفی دانه و روغن در برخی ارقام زمستانة کلزا (Brassica napus L.) تحت تأثیر کودهای کم‌مصرف در سال زراعی 1390-91 به صورت کرت‌های خردشده با طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در اراک اجرا شد. تیمارها شامل بدون مصرف کود، آهن، روی، منگنز، آهن + روی، آهن + منگنز، روی + منگنز، آهن + روی + منگنز و ارقام کلزا ...  بیشتر