اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل

عباس علیزاده احمدآبادی؛ سارا خراسانی نژاد؛ خدایار همتی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60403

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سرخارگل (Echinacea purpurea) آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار واحد آزمایشی، در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 94-1393 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش کم‌آبیاری ...  بیشتر

تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال

خدایار همتی؛ ماجده ملکیان؛ عظیم قاسم نژاد؛ نسترن همتی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 841-854

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55135

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر مقدار برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ ارقام ﭘرتقال، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت پلات (کرت‌های خردشده) در زمان بر پایۀ کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 88-1387 انجام گرفت. در این طرح، فاکتور اصلی شامل بافت‌های مختلف میوه (برون‌بر، میان‌بر و درون‌بر) ...  بیشتر

تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی

ماجده ملکیان؛ خدایار همتی؛ عظیم قاسم نژاد؛ محمد برزعلی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51951

چکیده
  بابونۀ آلمانی (Matricaria chamomilla) از مهم‌ترین و پر­مصرف­ترین گیاهان دارویی اسانس­دار در صنایع مختلف محسوب می­شود. در این تحقیق اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، در غلظت­ها­ی 0، 2-10، 4-10 و 6-10 مولار بر برخی صفات گل، اسانس و اجزای اسانس سه اکوتیپ بابونۀ آلمانی (ایتالیا، تهران و زابل) بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، حداکثر درصد ...  بیشتر