تأثیر محلول‏پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت تنش خشکی

بیژن مهرگان؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 299-314

https://doi.org/10.22059/jci.2018.228467.1682

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سیلیسیم در کاهش آثار خشکی، روی ژنوتیپ‏های «برگ موجی» و «برگ صاف» گیاه آلترنانترا (Alternantherarepens L.) انجام گرفت. آزمایش به‏صورت گلدانی، با ترکیب مساوی از خاک، ماسه و کود حیوانی و به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شش تکرار انجام شد. بعد از استقرار گیاهان، تیمار سیلیسیم در سه سطح صفر، ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

زینب فتحی منش؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد؛ غلامحسن ویسکرمی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 687-700

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60482

چکیده
  به‌منظور بررسی سازگاری و ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های آلیوم (Allium spp) بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد پژوهشی در مزرعة دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان طی 94-1393 انجام گرفت. آزمایش بر اساس طرحی کاملاً تصادفی با 21 تیمار (گونه-مکان) در سه تکرار انجام شد. طی رشد، سازگاری و ویژگی‌های فنولوژیکی و مورفولوژیکی اندازه‌گیری و ثبت ...  بیشتر

تأثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر

مریم جعفری؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 467-480

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56582

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کود دامی و سوپرجاذب در شرایط کم‌آبیاری بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر، در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، در سال 1393 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل براساس طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار اجرا شد. فاکتور اول، شامل بستر کاشت (شاهد، سوپرجاذب یک و دو درصد وزنی ...  بیشتر

مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده

عبدالحسین رضایی نژاد؛ احمد اسماعیلی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 663-674

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53266

چکیده
  در این پژوهش، ویژگی‌های پس از برداشت هشت رقم رز شاخه‌بریده (‘والنتاین’، ‘کینگ‌پراید’، ‘پریمادونا’، ‘بلک‌باکارا’، ‘ویکتوری’، ‘پاپاگایو’، ‘رویال‌باکارا’ و ‘یلوآیلند’) در پاییز 1387 در اتاقی با دمای 20 درجة سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 50 درصد و شدت نور 10 میکرومول بر مترمربع در ثانیه مطالعه شد. ...  بیشتر